+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Uspostavljanje protokola za mikropropagaciju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) (FRAXIM)

Domaći projekt

PROGRAM: Projekti Hrvatskog šumarskog instituta

STATUS: Aktualan
Početak: 12. ožu 2020.
Kraj: 12. ožu 2024.
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

SAŽETAK:

Posljednjih godina zabilježeno je pojačano sušenje poljskog jasena u Europi, ali i na cjelokupnom području rasprostranjenosti ove vrste u  Republici Hrvatskoj. Odumiranje stabala u šumskim sastojinama svih dobnih razreda na pojedinim lokalitetima stvara velike ekološke i gospodarske probleme te svrstava ovu vrstu u jednu od trenutno najugroženijih u Republici Hrvatskoj. Klimatske promjene te poremećen odnos podzemnih i poplavnih voda dovele su do fiziološkog slabljenja poljskog jasena, a nakon pojave patogene gljive Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya u interakciji sa ostalim patogenima, došlo je do rapidnog sušenja ove vrste. Mikropropagacija je relativno nova metoda razmnožavanja drveća u Republici Hrvatskoj. To je vegetativni način razmnožavanja kojim se iz malih dijelova biljke (stanice, tkiva ili organa) na umjetnim hranjivim podlogama pod aseptičnim (sterilnim) uvjetima razvija kompletna biljka. Glavne prednosti primjene mikropropagacije jesu mogućnost dobivanja biljnog materijala oslobođenog od virusa i patogena, mogućnost razmnožavanja vrlo velikog broja biljaka u relativno kratkom vremenu, razmnožavanje biljaka tijekom cijele godine te olakšano razmnožavanje vrsta kod kojih se to teško ostvaruje tradicionalnim metodama. Cilj ovog istraživanja jest razvijanje protokola za mikropropagaciju poljskog jasena i razvoj sadnica sposobnih za rast u vanjskim uvjetima. Time bi se omogućilo brzo i uspješno razmnožavanje najotpornijih i najkvalitetnijih stabala poljskog jasena što bi pridonijelo očuvanju ove vrste uslijed klimatskih promjena i napada patogena. Osim toga, kultura tkiva poljskog jasena omogućila bi brzu proizvodnju većih količina sadnog materijala u kratkom vremenskom razdoblju kao i proizvodnju biljaka potpuno oslobođenih patogena što u konačnici smanjuje troškove proizvodnje.

KLJUČNE RIJEČI: Fraxinus angustiforlia, klimatske promjene, Hymenoscyphus fraxineus, kultura tkiva, in vitro, očuvanje genofonda
Skip to content