+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima (VitaClim)

Međunarodni projekt

PROGRAM: HRZZ Istraživački projekti

STATUS: Aktualan
Početak: 01. stu 2018.
Kraj: 31. lis 2022.
http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7294&rok=2018-01

SAŽETAK:

Vitalitet ili stanje stabla možemo definirati kao sposobnost stabla da asimilira, preživi stres i reagira na promjenu okolišnih uvjeta. Unatoč brojnim istraživanjima različitih parametara stanja šuma, razlozi za promjene u vitalitetu pojedinih vrsta drveća nisu do kraja jasni. Klimatski uvjeti smatraju se kritičnim za stanje stabala, jer određuju dostupnost vode u smislu njezine apsorpcije i transporta u drveću, a nedostatak vode uzrokuje nedostatnu ishranu biljaka i posljedični gubitak vitaliteta. Osnovni cilj ovog projekta je istražiti utjecaj promijenjenih klimatskih uvjeta na različite indikatore vitaliteta drveća (osutost krošanja, stanje ishrane, fotosinteza, debljinski prirast), kao i njihove moguće međuovisnosti.

Koristit ćemo nacionalne i europske podatke o osutosti obične bukve iz baze podataka Međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (UNECE ICP Forests) te upotpuniti ih uzorkovanjem lišća i izvrtaka stabala bukve na mreži ICP Forests u Hrvatskoj. Povijesni klimatski podaci i projekcije klime biti će korišteni za daljnje analize.

Jedan od ciljeva projekta je istražiti utjecaj klimatskih uvjeta na osutost obične bukve. Modelirati ćemo prostornu i vremensku promjenu osutosti te odrediti utjecaj klimatskih uvjeta na osutost bukve ujedno ispitujući prikladnost pojedinih statističkih metoda. Istražit ćemo utjecaj klimatskih uvjeta na ishranu bukve biogenim makroelementima i odrediti da li se njihove koncentracije razlikuju u odnosu na osutost stabala. Naš je cilj također utvrditi postoje li povezanosti osutosti i debljinskog prirasta, uključujući mogući efekt kašnjenja. Konačno, fiziologija stresa obične bukve biti će istražena u kontroliranim uvjetima analizirajući fotosintezu, rast i ishranu sadnica u uvjetima sušnog stresa i za vrijeme oporavka od suše, upotpunjujući naša planirana istraživanja u bukovim sastojinama.

Rezultati ovog projekta osigurati će podlogu za različite procese odlučivanja vezane uz gospodarenje šumama, usluge šumskih ekosustava, izvješćivanje o stanju šuma kao i planiranje u svrhu smanjenja posljedica klimatskih promjena. Oni također mogu pomoći u interpretaciji podataka o osutosti, prirastu i stanju ishrane drveća prikupljenih kroz različite mreže motrenja šuma, unaprijediti integraciju podataka iz programa intenzivnih motrenja kao i nacionalnih programa motrenja stanja šuma u smislu uzročno-posljedičnih veza, te poboljšati koncept „superploha“ za motrenje šuma.

VODITELJ PROJEKTA:

  Suradnici
  • dr.sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut,
  • dr.sc. Mladen Ognjenović, Hrvatski šumarski institut,
  • prof.dr.sc. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije,
  • dr.sc. Mathieu Jonard, Université Catholique de Louvain (UCL-ELI),
  • dr.sc. Pasi Rautio, Natural Resources Institute Finland (LUKE),
  • mr.sc. Volkmar Timmermann, Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO),
  • prof.dr.sc. Karin Rebel, Copernicus Institute of Suistanable Development, University of Utrecht,
  • dr.sc. Nicole Wellbrock, von Thünen Institute – Institute for Forest Ecosystems,
  • Renata Sokol Jurković, mag. phys. – geophys., Državni hidrometeorološki zavod,
  • Miran Lanšćak, mag.ing.silv., Hrvatski šumarski institut
  • Mia Marušić, mag.ing.silv, Hrvatski šumarski institut
  Konzultanti
  • dr.sc. Melita Perčec – Tadić, Državni hidrometeorološki zavod,
  • prof.dr.sc. Željko Škvorc, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  • doc.dr.sc. Krunoslav Sever, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Diseminacija

  Sokol Jurković, R., Güttler, I., & Pasarić, Z. (2022). Bivariate bias correction of the regional climate model ensemble over the Adriatic region. International Journal of Climatology, 1– 22. https://doi.org/10.1002/joc.7564

  Ognjenović, Mladen, Ivan Seletković, Nenad Potočić, Mia Marušić, Melita P. Tadić, Mathieu Jonard, Pasi Rautio, Volkmar Timmermann, Lucija Lovreškov, and Damir Ugarković. 2022. “Defoliation Change of European Beech (Fagus sylvatica L.) Depends on Previous Year Drought” Plants 11, no. 6: 730. https://doi.org/10.3390/plants11060730

  Prezentacija – Bias correction of regional climate models over Croatian region

  Prezentacija – Beech nutrition depends on defoliation, soil and climate across Croatia

  Galerija

   

  Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2018-01-5222

  Skip to content