+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Publikacije (3D-FORINVENT)


ZNANSTVENI RADOVI

 1. Balenović, I., Gašparović, M., Simic Milas, A., Berta, A., Seletković, A., 2018. Accuracy Assessment of Digital Terrain Models of Lowland Pedunculate Oak Forests Derived from Airborne Laser Scanning and Photogrammetry. Croatian Journal of Forest Engineering 39(1): 117-128.
 2. Gašparović, M., Seletković, A., Berta, A., Balenović, I., 2017. The Evaluation of Photogrammetry-Based DSM from Low-Cost UAV by LiDAR-Based DSM. South-east European forestry 8(2): 117-125.


PREZENTACIJE

 • Konferencije
 1. Balenović, I., Jurjević L., Marjanović, H., 2018. Fotogrametrijska procjena volumena u sastojinama hrasta lužnjaka Pokupskog bazena. U: Perić, S. (ur.) Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost. Hrvatski šumarski institut i Šumarski fakultet Zagreb, 9.2.2018., Jastrebarsko.
 • Radionice
 1. Balenović, I., 2017. Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma – prezentacija projekta. Radionica br. 1 projekta 3D-FORINVENT, 1.6.2017., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.
 2. Simic Milas, A., 2017. Remote sensing for vegetation and water monitoring. Radionica br. 1 projekta 3D-FORINVENT, 1.6.2017., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.
 3. Seletković, A., 2017. Primjena satelitskih snimaka visokih prostornih rezolucija u inventuri šuma. Radionica br. 1 projekta 3D-FORINVENT, 1.6.2017., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.
 4. Ostrogović Sever, M. Z., 2017. Terenska izmjera i obrada podataka. Radionica br. 1 projekta 3D-FORINVENT, 1.6.2017., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.
 5. Lukić, I., 2017. Primjena bespilotnih letjelica u praksi. Radionica br. 1 projekta 3D-FORINVENT, 1.6.2017., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.


POSTERI

 • Ostalo
 1. Balenović, I., 2017. Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma – prezentacija projekta. Dani otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta, 18.5.2017., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko.
Skip to content