+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Sastanak projekta „Istraživanje društvenih aspekata urbanog šumarstva u Hrvatskoj i Sloveniji“ u Zagrebu, 17-18/10/2018

22/10/2018

U Zagrebu je 17-18/10/2018 održan sastanak projekta u sklopu bilateralne suradnje na području znanosti i tehnologije u kojem sudjeluju Hrvatski šumarski institut i Slovenski šumarski institut. Sastanak je održan u prostorijama Hrvatskoga šumarskog društva. Hrvatski članovi projektnog tima su dr. sc. Silvija Krajter Ostoić (koordinatorica projekta za Hrvatsku) i djelatnici Zavoda za međunarodnu znanstvenu suradnju JI Europe –EFISEE (dr.sc. Dijana Vuletić, mr. sc. Marta Curman, Martina Kičić, mag.ing.silv., Ana Marija Marin, mag.ing.silv.). Trenutačno u sklopu projekta radimo na pregledu literature o urbanim šumama u Hrvatskoj i Sloveniji s naglaskom na literaturu koja se odnosi na društvene aspekte urbanog šumarstva. Ispred Slovenskoga šumarskog instituta na sastanku su sudjelovali dr.sc. Anže Japelj (koordinator projekta za Sloveniju) i dr.sc. Špela Planinšek. Rad hrvatskih istraživača financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a sloveniskih Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Do kraja godine predviđen je još jedan posjet slovenskih istraživača.

NAJNOVIJE

Skip to content