+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Sudjelovanje doktorandica na Danu doktorata biotehničkog područja

22/09/2021

Na ovogodišnjem su Danu doktorata biotehničkih područja održanom na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjelovale doktorandice Doroteja Dimoski, mag.ing.silv., Martina Kičić, mag.ing.silv., Lucija Lovreškov, mag.ing.cheming., Ana Marija Marin, mag.ing.silv., Mia Marušić, mag.ing.silv. i Ivana Sirovica, mag.ing.silv. U danima od 16.-17. rujna 2021. predstavile su svoja istraživanja prezentacijom ili posterskim izlaganjem.

U sklopu HRZZ pojekta „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“ (CULTUR-ES), Martina je izložila poster „Parkovi, šume i što još? – percepcija kulturoloških usluga zelene infrastrukture grada Zagreba“, a Ana Marija održala prezentaciju „Metodološki pristup: prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih atributa prostornih podataka, urbana šuma Maksimir“. Dorotejina prezentacija „Faktori konverzije biomase mrtvog drva za odabrane vrste šumskog drveća u Republici Hrvatskoj“ nastala je istraživanjem unutar HRZZ projekta „Modeliranje šumskih zaliha i tokova ugljika te rizika prema budućim klimatskim scenarijima“ (MODFLUX). Mia je održala prezentaciju naslova „Utjecaj hraniva u interakciji sa sušnim stresom na fiziološki odziv sadnica bukve u plasteničkom pokusu“, istraživanja u sklopu HRZZ projekta „Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima“ (VITACLIM).  Nadalje, Lucija je prezentirala svoj rad pod naslovom „Mogući štetni učinci troposferskog ozona na mediteranske šumske ekosustave“ ostvarenom unutar HRZZ projekta „Procjena atmosferskoga taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima“ (DepOMedFor). I za kraj, Ivana je predstavila svoju prezentaciju „Tipologija šumskih čistina“, rad financiran dvogodišnjim projektom javne ustanove Nacionalnog parka Plitvička jezera naziva: „Kartiranje šumskih čistina“.

Cilj konferencije bio je prikazati ostvarene istraživačke rezultate studenata doktorskih studija, kao i istraživanja koja su u tijeku, a sve u svrhu razmjene iskustava, znanja i ideja između studenata doktorskih studija biotehničkog područja.

Fotografije s događaja pogledajte u nastavku:

               

               

               

 

NAJNOVIJE

Skip to content