+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

„Šumari trebaju iskoristiti interes građana za šume“ – intervju sa dr.sc. Silvijom Krajter Ostoić u časopisu Hrvatske šume

02/10/2020

Tema intervjua je bila komunikacija i između šumara i građana te percepcija građana o šumarstvu i šumarskim radovima. U kontekstu percepcije šuma i drugih zelenih površina dr.sc. Krajter Ostoić govorila je i o rezultatima fokus grupa sa građanima Zagreba koji su održani 2019. godine. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“ (CULTUR-ES) i u njemu su sudjelovala 94 ispitanika iz svih gradskih četvrti. Važnost ovog istraživanja je da se prvi put na razini cijeloga grada provodi istraživanje percepcije i korištenja zelenih površina, uključujući i negativne percepcije, a prikupili smo i prijedloge za poboljšanje postojećih ili osnivanje novih zelenih površina.“, rekla je dr.sc. Krajter Ostoić. Također je naglasila da bi u idealnom slučaju „planiranje i gospodarenje uvijek trebalo biti i na temelju informacija prikupljenih od građana, kao stvarnih ili potencijalnih korisnika prostora. To sada nije slučaj i vjerojatno je jedan od čimbenika koji doprinosi negativnoj percepciji rada šumara i komunalnih službi koja je prisutna kod dijela građana. Kako dizajnirati park kad ne znamo tko su njegovi budući korisnici ni koje su njihove potrebe? A ne postoji obveza da se takve informacije prikupe”. I na kraju poručila, “umjesto  da  bježimo  od  komunikacije,  trebamo  je  prigrliti  sa  svim  onim  što  ona  nosi.  I  uvijek  imati  na  umu  da  većina  ljudi  nije  zlonamjerna,  već  istinski  zabrinuta  za  stanje  naših  šuma.  Uz  postojeći  program  šumarske  pedagogije,  ozbiljniji  razvoj  urbanog  šumarstva  koji  nam  tek  predstoji,  i  to  njegove  društvene  komponente,  vidim  kao  jedan  od  načina  da se unaprijedi komunikacija s građanima.“

Cijeli intervju možete pročitati ovdje.

NAJNOVIJE

Skip to content