+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Uspostavljen je protokol za dobivanje bezvirusnih sadnica divlje trešnje (Prunus avium L.) u laboratoriju za kulturu biljnih tkiva Hrvatskog šumarskog instituta

19/08/2019

Počevši s radom tijekom srpnja 2018. godine, Laboratorij za kulturu tkiva Hrvatskog šumarskog instituta sustavno provodi istraživanja te radi na pronalaženju načina za očuvanje genetskog fonda najvažnijih i najugroženijih vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj. Rad laboratorija odvija se u sklopu Programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća koji financira Ministarstvo poljoprivrede.

Primjenom tehnike mikropropagacije u laboratoriju su proizvedene prve sadnice divlje trešnje te je uspostavljen potpuni protokol za umnažanje ove važne šumske voćkarice. Biljni materijal korišten za mikropropagaciju prikupljen je na klonskoj sjemenskoj plantaži Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarija Kutina. Nakon površinske sterilizacije radi uklanjanja mogućih izvora kontaminacije, aksilarni pupovi su očišćeni od vanjskih listića te nasađeni na odgovarajuću hranjivu podlogu. Uslijedila je faza umnažanja kojom se biljni materijal multiplicira, te faza ukorjenjivanja kojom se  primjenom biljnih hormona potiče rast korijena novonastalih izbojaka. U idućoj fazi aklimatizacije koja se odvija u plasteniku u uvjetima visoke zračne vlage i kontrolirane temperature, mlade sadnice se pripremaju na rast u vanjskim uvjetima. Jednogodišnji rad Laboratorija za kulturu tkiva rezultirao je dobivanjem većeg broja izrazito vitalnih, bezvirusnih sadnica divlje trešnje čiji rast i razvoj će se nastaviti pratiti u daljnjem razdoblju.

Uspjeh prve faze mikropropagacije ostvaren je i sa crnom topolom (Populus nigra L.), važnom vrstom naših poplavnih područja čije je drvo izrazito popularno u drvno-prerađivačkoj industriji. Osim divlje trešnje i crne topole, u laboratoriju se sustavno radi na pronalaženju najbolje recepture za mikropropagaciju trenutačno najugroženijih vrsta šumskog drveća u Hrvatskoj – poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) te hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).

 

NAJNOVIJE

Skip to content