+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Započet je projekt ROSEWOOD iz programa Europske Unije OBZOR 2020: Hrvatski šumarski institut sudjeluje u europskoj mreži ROSEWOOD promovirajući održivu mobilizaciju drva

15/02/2018

Zajedno s 14 partnera Hrvatski šumarski institut sudjeluje u projektu ROSEWOOD iz programa Europske Unije OBZOR 2020, kojem je cilj olakšati razmjenu najboljih praksi i inovacija među zainteresiranim dionicima u šumarstvu.

ROSEWOOD nastoji iskoristiti potencijal drvne industrije poticanjem održive mobilizacije drva i promicanja novih pristupa u upravljanju šumama. Cilj je izgraditi europsku mrežu regija koja olakšava prijenos najboljih praksi i inovacija u šumskom sektoru. U tu će svrhu biti uspostavljena četiri Regionalna središta za mobilizaciju drva u Sjevernoj, Južnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi. U okviru središta projektni partneri će kroz stručne intervjue istražiti trenutne potrebe šumarskog sektora u svojoj regiji i organizirati radionice i obuke o održivoj mobilizaciji drva s lokalnim dionicima.

Povezivanjem dionika iz šumarskog lanca vrijednosti, ROSEWOOD će zatvoriti postojeće nedostatke u znanju, poticati preuzimanje novih ideja i stvoriti zamah gospodarskim partnerstvima između različitih dionika i regija. Aktivnosti projekta će pridonijeti ekonomski održivom i održivom razvoju šumarstva i ruralnim područjima u smjeru unapređenja EU bioekonomije.

Unutar projekta ROSEWOOD Hrvatski šumarski institut odgovoran je za podršku nositelju regionalnog središta (Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj) u svim projektnim aktivnostima.

Koordinator projekta je Steinbeis 2i GmbH, a prvi sastanak održan je u organizaciji partnera ProHolz Baden-Württemberg GmbH u Stuttgartu/Njemačka.

Ovaj je projekt dobio financiranje iz programa Europske unije za istraživanje i inovaciju Obzor 2020, pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776754.

Trajanje projekta: 02/2018 – 02/2020.

Proračun: 1,5 milijuna eura

Zemlje: Austrija, Hrvatska, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švicarska

NAJNOVIJE

Skip to content