+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Znanstvenice Hrvatskog šumarskog instituta objavile rad u časopisu Science of the Total Environment

20/04/2021

Dr. sc. Tamara Jakovljević i doktorandica Lucija Lovreškov, mag.ing.cheming. objavile su rad u Q1 časopisu Science of the Total Environment (IF = 6.551) pod naslovom “Impact of ground-level ozone on Mediterranean forest ecosystems health” u suradnji sa znanstvenicima sa Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te sa talijanskim znanstvenim institucijama (ENEA, ISPRA, Sveučilište Sapienza) i rumunjskim znanstvenim institutom INCDS “Marin Drăcea”.

Podaci za rad prikupljeni su u sklopu HRZZ projekta IP-2016-06-3337 – Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima (DepOMedFor).

Digitalni identifikator objekta (DOI) je 10.1016/j.scitotenv.2021.147063

NAJNOVIJE

Skip to content