+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Novi projekt: „Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena“ (CropForClim)

18/12/2018

Hrvatski šumarski institut je započeo novi projekt naziva „Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena“.

Ovaj projekt je nastavak i proširivanje istraživanja na najznačajnijim gospodarskim vrstama listopadnog drveća u Hrvatskoj, hrastu lužnjaku i običnoj bukvi, koja su se prethodno  provodila u okviru projekta pod nazivom „Očuvanje genetskih resursa šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena“ (ConForClim 8131) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.

Svrha je projekta stvoriti odnosno proširiti znanstveno utemeljne preduvjete za očuvanje genetske raznolikosti, gospodarenje i prometovanje reprodukcijskim materijalom ovih vrsta. Rezultati istraživanja pružit će bolji uvid u genetsku raznolikost hrasta lužnjaka i obične bukve, kao i bolje razumijevanje prilagodbenog potencijala istraživanih populacija ovih dviju vrsta.

Projekt će trajati četiri godine, voditelj je znanstveni savjetnik dr.sc. Mladen Ivanković, predstojnik Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Vrijednost projekta je 935.000,00 kn, a financiran je u cijelosti od Hrvatske zaklade za znanost. Provedeno istraživanje biti će od velike važnosti za znanost, gospodarstvo Republike Hrvatske i primjenu u šumarskoj praksi.

Ovdje saznajte više o projektu.

NAJNOVIJE

Skip to content