+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena (HRZZ IP-2018-01-8189, CropForClim)

Domaći projekt

PROGRAM: HRZZ Istraživački projekti

STATUS: Aktualan
Početak: 01. pro 2018.
Kraj: 30. stu 2022.
Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost

SAŽETAK:

 

Jedan od najaktualnijih problema šumarske struke u današnje vrijeme predstavlja česti izostanak uroda sjemena šumskih vrsta drveća. U promijenjenim ekološkim prilikama sposobnost plodonošenja i periodicitet uroda su narušeni, te time i obnova šuma postaje sve više upitna. Plodonošenju se u šumarstvu  mora posvetiti osobita pozornost radi specifičnosti koje su vezane uz šumsko drveće kao što su dugački ciklus rasta i razvoja, rasprostranjenost na velikim površinama, male mogućnosti primjene agrotehničkih mjera itd. Uporaba šumskog reprodukcijskog materijala, a ponajviše sjemena visoke kvalitete, omogućava korisnicima uspješnu i učinkovitu obnovu šuma.

Svrha je projekta „Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena“ stvoriti odnosno proširiti znanstveno utemeljne preduvjete za očuvanje genetske raznolikosti, gospodarenje i prometovanje reprodukcijskim materijalom ovih vrsta.

Ključni ciljevi projekta su:

  1. Utvrditi dinamiku plodonošenja ciljnih vrsta u promjenjivim okolišnim uvjetima našeg klimatskog područja
  2. Uspostaviti metodologiju preciznije procjene uroda
  3. Utvrditi korelaciju učestalosti, količine i kvalitete plodonošenja s raznovrsnim okolišnim faktorima
  4. Izraditi protokol za optimalno skladištenje sjemena
  5. Osnovati eksperimentalne nasade radi ex situ očuvanja genofonda
  6. Povećati znanje o adaptivnoj genetskoj raznolikosti provenijencija u našem području
  7. Diseminacija rezultata korisnicima/dionicima (šumarska operativa, zakonodavci, privatni vlasnici i dr.

Cilj je istu metodologiju istraživanja primijeniti na hrastu lužnjaku i na običnoj bukvi. Praćenjem uroda sjemena u sjemenskim sastojinama utvrditi će se proizvodni potencijal sastojina. Rezultati istraživanja propisivati će način manipulacije sa sjemenom od trenutka sakupljanja sjemena u sjemenskim objektima, preko pojedinih faza dorade i tretiranja sjemena do trenutka pohrane u hladnjači. Također, ustanoviti će se postupci za optimalno skladištenje sjemena, te najpogodnije metode za zaštitu sjemena od propadanja kojeg uzrokuju gljive i insekti. Istraživanja će omogućiti  bolji uvid u genetsku raznolikost istraživanih vrsta. Osnivanjem novih pokusa i njihovom analizom, utvrditi će se unutarpopulacijska i međupopulacijska adaptivna genetska varijabilnost kako bi se poboljšalo i osiguralo očuvanje genofonda najznačajnijih gospodarskih vrsta listača u Hrvatskoj. Provedeno istraživanje biti će od velike važnosti za znanost, gospodarstvo Republike Hrvatske i primjenu u šumarskoj praksi.

Skip to content