+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održan prvi sastanak drugog dijela COST akcije CAPABAL TN1401, 5.-7.4.2017

05/05/2017

Nakon odluke o produženju, održan je prvi sastanak drugog dvogodišnjeg dijela COST akcije CAPABAL u Skopju. Sastanak upravnog odbora i radnih grupa organiziran u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju.

Cilj sastanka bio je odrediti i prezentirati buduće korake akcije i rad radnih grupa. Jedna od glavnih tema sastanka bila je Regionalna strateška istraživačka agenda čije su osnovne teme ili istraživačke linije usvojene na upravnom sastanku akcije te kasnije prodiskutirane i dorađene sa svim sudionicima sastanka. Na sastanku je sudjelovalo 40-tak istraživača, donosioca odluka i ljudi iz prakse.

Sljedeći sastanak upravnog odbora i radnih grupa akcije planiran je u studenom 2017.

u Krakowu (Poljska).

NAJNOVIJE

Skip to content