+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Close to nature održivo upravljanje šuma u okviru klimatskih promjena

Međunarodni projekt

PROGRAM: Life

STATUS: Aktualan
Početak: 01. ruj 2019.
Kraj: 31. kol 2024.
https://www.lifesystemic.eu/

SAŽETAK:

Akronim projekta: LIFE SySTEMiC

Korisnik koordinator: Universita degli Studi di Firenze

Budžet: 2.976.245,00 EUR

Prema podacima o Stanju svjetskih šumskih genetskih resursa, koje je UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu objavila 2014. godine, utvrđeno je da je otprilike polovina šumskih vrsta ugrožena ili podložna genetskoj eroziji, što šume čini manje otpornima na promjenjive uvjete okliša. U međuvremenu se navodi da je preko 60% vrsta šumskog staništa utvrđenih Direktivom o staništima u “nepovoljnom stanju očuvanja”. Prijetnje uključuju klimatske promjene, zagađenje zraka, neodrživo upravljanje šumama, invazivne vrste, urbanizacija i fragmentacija šuma.
Sve to smanjuje biološku raznolikost šuma, može negativno utjecati na genetsku raznolikost i riskirati sposobnost šuma EU i njihovih ekosustava da se sami prilagode i održavaju. Također bi mogle ugroziti opskrbu drvom te okolišne i socijalne usluge koje šumski ekosustavi pružaju. Donošenje informiranog izbora uzgojnog sustava ključno je za šumsko planiranje i može imati velike posljedice za održivost i biološku raznolikost šumskih ekosustava. Međutim, razlike u šumskim resursima i utjecaji različitih mjera gospodarenja vremenom stvaraju komplikacije pri procjeni šumskih praksi. Šumski genetski resursi su osnova dugoročnih evolucijskih procesa za održavanje adaptivnog potencijala šuma.

 

PROJEKTNI CILJEVI

Glavni cilj LIFE SySTEMiC projekta je uspostaviti izbor najboljih praksi za održivo gospodarenje šuma uzimajući u obzir šumske genetske resurse, otpornost na klimatske promjene i produktivnost šuma tijekom vremena. Projekt će koristiti kombinaciju krajobrazne genomike, genetike i uzgojnih metoda kako bi se izgradila inovativna genetska biološka raznolikost kao I uzgojni model (GenBioSilvi), koji će se koristiti za održivo gospodarenje šumama. Odabrane uzgojne prakse  provoditi će se u tri europske zemlje, u tri različite vrste šuma uz podršku lokalnih dionika.

LIFE SySTEMiC doprinijeti će novoj strategiji EU za šume: za šume i šumski sektor, za Strategiju biološke raznolikosti do 2020., Direktivu o staništima i za Strategiju prilagodbe EU povećanjem otpornosti šuma na klimatske promjene.

 

PROJEKTNI REZULTATI

Očekivani rezultati:

 • evaluacija utjecaja održivog upravljanja šuma na genetsku i biološku raznolikost u 225 ha šuma raspoređene na 45 područja, usmjereno na četiri šumske vrste/rodove: Abies alba, Pinus spp., Fagus sylvatica i Quercus spp.
 • razvoj najboljih smjernica održivog upravljanja šumma za svaku od četiri ciljane šumske vrste
 • GenBioSilvi model koji će služiti kao alat za upravljanje šuma

Više informacija o projektu možete pronaći na mrežnoj i Facebook stranici:

https://www.lifesystemic.eu/

https://www.facebook.com/lifesystemic/

PROJEKTNI PARTNERI:

 • Universita degli Studi di Firenze
 • Hrvatski šumarski institut
 • D.R.E.A.M. Italia sco. Coop. agricolo forestale
 • Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
 • Massaciuccoli
 • Gozdarski inštitut Slovenije
 • Zavod za gozdove Slovenije
 • Unione dei Comuni Montani del Casentino
Skip to content