+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin – INCREdible

Međunarodni projekt

PROGRAM: Obzor2020

STATUS: Završen
Početak: 01. stu 2017.
Kraj: 30. tra 2021.
https://www.incredibleforest.net/

SAŽETAK:

Mediteranske šume imaju važnu ulogu za lokalna gospodarstva pružajući širok spektar općekorisnih funkcija šuma. Unatoč tom potencijalu, cijeli sektor suočava se sa značajnim izazovima na različitim razinama: niska profitabilnost spororastućih vrsta drveća, nerazvijena tržišta za nedrvne šumske proizvode, starenje ruralnih populacija te napuštanje i zapuštanje poljoprivrednog zemljišta, što vodi ka povećanju pojavnosti katastrofalnih šumskih požara koji su pogodovani i klimatskim promjenama. Održiva, uključiva i pametna bio ekonomija, planirana na višenamjenskim stablima i nedrvnim šumskim proizvodima, ima mogućnost biti dio rješenja, ukoliko se poboljša razmjena znanja u sektoru nedrvnih šumskih proizvoda između izravnih korisnika, znanstvenika i čitavih regija.

Svrha projekta INCREdible je prikazati postojeća istraživanja i inovativna dostignuća te ih podijeliti sa sustavima koji uslužuju nedrvne šumske proizvode na području Mediteranskog bazena. Posebice, INCREdible cilja na pružanje znanja i jačanje suradnje između različitih grupa dionika, razvijajući inovativne poslovne modele te jačanje stručne inicijative unutar regija koje mogu izraditi sveobuhvatne ekonomske strategije.

Za postizanje navedenih ciljeva, projekt INCREdible će razvijati Inovativne mreže (Innovation NETworks (iNets)) koje će uključivati najvažnije razvojne linije Mediteranskih nedrvnih šumskih proizvoda: koru, smolu, aromatično bilje i jestive plodove. Cilj svakog iNet-a biti će sažimanje najboljih praksi (praktičnih i znanstvenih primjera), vezanih uz nedrvne šumske proizvode, transformaciju i tržišne tokove. Posebna pažnja biti će posvećena međusektorskim pitanjima poput: (i) inovativnih poslovnih modela i lanaca vrijednosti, (ii) inovativnom pristupu financiranju, (iii) inovativnom marketingu i digitalnim alatima.

Na kraju, projekt INCREdible prikupljati će podatke i znanje proizišlo iz iNets-a u integriranu online platformu, koja će služiti kao baza podataka i sustav razmjene informacija između partnera, postojećih mreža i organizacija, za podizanje svijesti o postojećim uspješnim slučajevima te razvoj novih ideja između svih dionika uključenih u proces.

Skip to content