+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu i vegetaciji na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

Domaći projekt

STATUS: Aktualan
Početak: 19. lis 2020.
Kraj: 01. stu 2021.
Naručitelj: JU Kamenjak

SAŽETAK:

Na najjužnijem dijelu Istre smjestio se poluotok Kamenjak. Njegova otvorena staništa predstavljaju riznicu biološke raznolikosti, a zaštićena su prema smjernicama Direktive o staništima EU. JU Kamenjak brine se i prati njihova stanja i ugroženost. Negativni antropogeni utjecaj, ponajviše zbog povećanog broja motornih vozila tijekom ljetnih mjeseci, odražava se na sadržaj onečišćujućih tvari u tlu, poput teških metala. Onečišćenje teškim metalima utječe na cijeli hranidbeni lanac. Biljka iz tla akumulira teške metale, a njihovom konzumacijom akumuliraju se u životinjama te, na kraju lanca, u čovjeku uzrokujući zdravstvene poteškoće. Ciljevi projekta su istražiti prisutnost pojedinih onečišćujućih tvari na području odabranih lokaliteta Kamenjaka, određivanje stupnja onečišćenja tla teškim metalima, interpretacija onečišćenja tla prema kriterijima zakonskih regulativa, interpretacija utvrđenih koncentracija metala u biljnom materijalu vrsta koji su potencijalni fitoakumulatori i bioindikatori. Utvrđene koncentracije teških metala u okolišu predstavljat će doprinos poznavanju stanja okoliša i potencijalni zdravstveni učinak na okoliš.

KLJUČNE RIJEČI: Kadmij, bakar, olovo, cink, JU Kamenjak, stupanj onečišćenja
GALERIJA SLIKA
Skip to content