+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Istraživanje utjecaja atmosferskih taloženja na šumske ekosustave

Domaći projekt

PROGRAM: Projekti Hrvatskog šumarskog instituta

STATUS: Aktualan
Početak: 01. svi 2021.
Kraj: 31. pro 2021.

SAŽETAK:

Nacionalni park Risnjak karakterizira snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog primorja i kopnenih dijelova Hrvatske te je najznačajniji primjer visinskog vegetacijskog raščlanjenja Hrvatske. Ovdje se mogu pronaći najljepše izražen fenomen vegetacije ponikvi, prirodna veza između Alpa i balkanskih planina te prirodno stanište za sve tri velike europske zvijeri (medvjed, vuk i ris) kao i 1148 vrsta i podvrsta flore. Nacionalnim parkom Risnjak upravlja Javna ustanova u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, čija je Uprava smještena na samom ulazu u Nacionalni park u Bijeloj Vodici, Crni Lug. Na području Nacionalnog parka Risnjak nalaze se mnogobrojne šumske zajednice a samo neke od njih su šuma bukve i jele (Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957.), šuma jele s milavom (Calamagrostio-Abietetum Ht. 1950.), šuma smreke s milavom (Calamagrostio- Piceetum abietis Bert. 1975.) itd. Da bi se ostvarili ciljevi projekta uspostavilo se praćenje na području NP Risnjak. Uzorkovanje i analiza odradit će se prema priručnicima Međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests programa). Prikupljenim uzorcima elektrokemijskim metodama odredit će se osnovna fizikalna svojstva (pH i provodljivost) kao i koncentracija aniona i kationa. Cilj ovog projekta je analizirati uzorke vode prispjelih atmosferskim taloženjima sakupljenih na pokusnoj plohi NP Risnjak da bi se procijenio unosa spojeva koji utječu na šumska staništa i procijenilo stanje šumskog ekosustava na istraživanom području.

KLJUČNE RIJEČI: Onečišćenje, NP Risnjak, pH, vodljivost, taloženje iona
Skip to content