MEDFOREX – eksternalije ili vanjski učinci mediteranskih šuma

Međunarodni projekt

PROGRAM: MEDFOREX

STATUS: Završen
Početak: sij 2004.
Kraj: pro 2008.
Naručitelj: Europski šumarski institut

SAŽETAK:

Ovaj međunarodni projekt vođen od Regionalnog centra Europskog šumarskog instituta smještenog u Solsoni (Španjolska) bavi se istraživanjem sustava vrednovanja i priznatih vrijednosti Mediteranskih šumskih ekosustava za koje je karakteristično da im drvoproizvodna usluga nije dominantna. Dakle ovdje se radi o prepoznavnju i utvrđivanju drugih nedrvoproizvodnih usluga koje te šume pružaju korisnicima.
Pregledom stanja na Mediteranu odabran je koncept Ukupne gospodarske vrijednsoti kao temelj vrednovanja, no u njega je ipak uključen i koncept eksternalija koji dozvoljava pridruživanje i negativnih utjecaja odnosno gubitaka na vrijednosti.
U projekt je uključena većina Mediteranskih zemalja a kao rezultat prvog perioda trajanja projekta priprema se izdavanje knjige pod naslovom: «Mediterranean Forests and People: Towards The Total Economic Value” u kojoj svaka od zemalja daje nacionalno izvješće kao poglavlje u knjizi.

VODITELJ PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

KOORDINATOR:

VANJSKI SURADNICI:

PROJEKTNI PARTNERI: