+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava – ICP Forests HR

Međunarodni projekt

PROGRAM: Međunarodni program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume

STATUS: Aktualan
Početak: 01. sij 1987.
Naručitelj: Ministarstvo poljoprivrede RH
http://www.icp.sumins.hr/

SAŽETAK:

S obzirom na stav da je najvažniji uzročnik propadanja šuma zračno onečišćenje, 1985. godine je u okviru Konvencije UN i Europske komisije o prekograničnom onečišćenju (CLRTAP) osnovan Međunarodni program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests, skraćeno ICP Forests). S vremenom se došlo do zaključka da i drugi čimbenici stresa mogu imati jednako značajan utjecaj na propadanje šuma, pa je glavni zadatak programa postao prikupljanje podataka o stanju šuma i njihovoj reakciji na čimbenike stresa na regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Sa smanjenjem emisija sumpora, pažnja znanstvene zajednice koja radi u okviru mreže ICP Forests okrenula se prema utjecaju depozicije dušikovih spojeva, klimatskih promjena i prizemnog ozona na šume.

Hrvatska sudjeluje u programu UNECE – ICP Forests od 1987. godine kada je započeto prvo trajno motrenje šumskih ekosustava na mreži točaka 16 x 16 km (bioindikacijske točke, Europska mreža točaka Razine 1) i plohama intenzivnog motrenja (7 ploha u najznačajnijim šumskim zajednicama Hrvatske – Razina 2). Podaci o oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj koriste se za različita izvješćivanja u području šumarstva. Danas je motrenje šumskih ekosustava u Hrvatskoj podržano zakonskom regulativom i financirano od strane Ministarstva poljoprivrede. Hrvatski šumarski institut je Nacionalni koordinacijski centar za ICP Forests. Detaljne informacije kao i godišnja izvješća o oštećenosti šuma u Hrvatskoj mogu se naći na web stranici projekta (www.icp.sumins.hr).

VODITELJ PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: Međunarodni program za procjenu i motrenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume - ICP Forests

    Skip to content