+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina (0-Vin0tpad)

Domaći projekt

PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

STATUS: Aktualan
Početak: 12. sij 2021.
Kraj: 31. pro 2023.
Naručitelj: Europski fond za regionalni razvoj
https://0-vino-otpad.eu/

SAŽETAK:

Cilj projekta je razvoj procesa za održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina što bi uključivalo razvoj ekološki prihvatljivih metoda za izolaciju biološki aktivnih spojeva po principima zelene ekstrakcije i dobivanje pripravaka definiranog sastava te zbrinjavanje ostataka otpada bilo kao kompost i/ili pripravaka za hranidbu domaćih životinja i divljači. Dobiveni pripravci primijenit će se kao funkcionalni dodaci u nove i/ili postojeće proizvode iz asortimana partnera na projektu Kutjevo d.d. s ciljem kreiranja proizvoda s dodanom vrijednošću. Znanja dobivena ovim projektom poslužit će za izradu pilot postrojenja za održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina.

Očekivani rezultati:

– Razviti ekološki prihvatljive metode za izolaciju biološki aktivnih spojeva po principima zelene ekstrakcije upotrebom alternativnih izvora energije i zelenih otapala.

– Razviti ekološki prihvatljive metode zbrinjavanja ostataka otpada bilo kao kompost i/ili pripravaka za hranidbu domaćih životinja i divljači.

–  Implementirati dobivene pripravke u nove ili već postojeće prehrambene proizvode.

– Diseminirati rezultate u poslovni sektor potpisivanjem I&R (know-how) ugovora.

Šifra: KK.01.1.1.07.0007

KLJUČNE RIJEČI: Biološki aktivni spojevi, održivo gospodarenje, otpad, vino

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

  Projektni tim:

  VODITELJ PROJEKTA:

  prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, PBF), voditelj projekta

  Voditelj na Hrvatskom šumarskom institutu (HŠI): Dr.sc. Tamara Jakovljević

  PROJEKTNI TIM:

  Prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, PBF

  Prof. dr.sc. Karin Kovačević Ganić, PBF

  Doc. dr. sc. Natka Ćurko, PBF

  dr.sc. Marina Tomašević, PBF

  Prof. dr. sc. Mladen Brnčić, PBF

  Doc. dr. sc. Kristina Radošević, PBF

  Dr.sc. Tamara jakovljević, HŠI

  Izv.prof.dr.sc. Darko Uher, Agronomski fakultet

  Mr.sc. Zlatko Romić, Kutjevo d.d.

  Ivan Marinclin, Kutjevo d.d.

  Igor Ciganović, Kutjevo d.d.

  Grozdana Mitrić, Kutjevo d.d.

  Obilazak pogona partnera na projektu Kutjevo d.d.
  Obilazak pogona partnera na projektu Kutjevo d.d.
  Skip to content