+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Primjena suvremenih metoda izmjere šuma

Domaći projekt

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2006.
Kraj: 31. pro 2010.
Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

SAŽETAK:

Kod izmjere šuma napredak u tehnologiji nije visokog tempa pa se metode, uređaji i alati uvedeni u upotrebu u prošlom, pa i pretprošlom stoljeću, koriste i danas. Ipak, i manje promjene i dorade osnovnog principa rada donose prednosti i uštede u vremenu, te povećavaju preciznost i točnost. U proteklih desetak godina na tržištu se pojavilo nekoliko uređaja za mjerenje visina i promjera stabala koji se koriste i laserskom i ultrazvučnom tehnologijom. Osim toga, klasične promjerke s različitim dodacima za upisivanje podataka koji se kasnije automatski prebacuju u računala, postaju moćan alat za korištenje u mnogim segmentima cjelokupnog šumarstva. Pojava takovih uređaja i alata, omogućuje olakšanu primjenu nekih metoda izmjere sastojina koje ranije nisu bile razvijane radi velikog utroška vremena i tehničke nesavršenosti alata.
Cilj istraživanja je istražiti mogućnosti primjene novih metoda, uređaja i alata u izmjeri stabla i sastojine.
U različitim reljefnim uvjetima i sastojinskim oblicima, na postojećim ili novim trajnim plohama ispitivat će se prikladnost pojedinog novog uređaja, alata ili metode. Usporedo s tim koristit će se i uređaji i alati koji su u širokoj primjeni. Snimanjem utrošenog vremena i usporedbom postignute točnosti i preciznosti doći će se do zaključaka.
Rezultati koji se očekuju bit će definiranje podesnosti i prihvatljivosti pojedinih uređaja, alata i metoda za određene radove u izmjeri šuma, te u drugim šumarskim specijalnostima.
Mogućnost primjene rezultata istraživanja bit će u uređajnoj inventuri šuma koja se redovito provodi u svim šumama kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Nadalje, rezultati će se moći primijeniti i kod radova doznake i iskorišćivanja šuma, tamo gdje postoji potreba za korištenjem uređaja i alata za izmjeru promjera stabala ili drvnih sortimenata.
Istraživanje će se provoditi u nekoliko faza, koje će se vremenski dijelom i preklapati. U prvoj fazi prikupljat će se informacije o uređajima, alatima i metodama koje se u izmjeri šuma trenutno koriste u Hrvatskim šumama d.o.o., te o onima koji su novi na tržištu i kod nas nisu u širokoj upotrebi. U drugoj fazi vršit će se terenska ispitivanja rada uređaja i alata. U trećoj fazi sublimirat će se podaci iz prve i druge faze te će se obrađivati i analizirati rezultati.

VODITELJ PROJEKTA:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)

    Skip to content