+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)

Međunarodni projekt

PROGRAM: INTERREG DANUBE

STATUS: Završen
Početak: 01. lip 2018.
Kraj: 31. svi 2021.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/refocus

SAŽETAK:

Međunarodni projekt „Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav – REFOCuS“ sastavljen je od konzorcija u kojemu je vodeći partner na projektu Gozdarski inštitut Slovenija, dok je Hrvatski šumarski institut partner na projektu zajedno s partnerima iz Austrije, Mađarske i Srbije. Na taj način su  cjelovito obuhvaćene poplavne šume riječnog ekosustava Mura – Drava – Dunav. Implementacija Projekta odvija se u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav u sklopu prioritetne osi: PO2 Okolišno i kulturno odgovorna dunavska regija, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Projekt je usmjeren na poplavne šume u području rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav koje predstavljaju vrlo važne ekološke koridore, a propadaju zbog različitih čimbenika kao što su sve učestalije pojavljivanje štetnika i bolesti, ali i nedostatak ljudskih aktivnosti i smjernica za njihovo upravljanje, uključujući i mjesto gdje se može pronaći odgovarajući sadni materijal, tako da mogu nastaviti ustrajati i pružati sve usluge ekosustava.

Očekivani rezultati Projekta su:

 • – preporuke o upotrebi i promociji drvenastih vrsta
 • – prostorna analiza poplavnog koridora
 • – priručnik o gospodarenju poplavnim šumama
 • – informacijski sustav i identifikacijski alat za bolesti i štetnike poplavnih šuma
 • – transnacionalne sjemenske zone za prijenos sjemena za sedam poplavnih vrsta drveća
 • – baza šumskog reprodukcijskog materijala vezana za transnacionalna područja za prijenos sjemena
 • – zajednička regionalna procedura prijenosa šumskog reprodukcijskog materijala
 • – priručnik za upotrebu i konzervaciju šumskog reprodukcijskog materijala
 • – regionalna banka gena poplavnih vrsta drveća
 • – holistička strategija za povećanje otpornosti poplavnih šuma
 • – osnivanje demonstracijskih objekata za educiranje dionika

 

REFOCuS projekt ima za cilj potaknuti obnovu i održivo gospodarenje poplavnim šumama.

Proračun: Ukupno 1.503.073,78 EUR od čega ERDF 1.101.242,71 EUR i IPA 176.372,54 EUR.

PROJEKTNI PARTNERI:

 • Slovenski šumarski institut, Slovenija (vodeći partner)
 • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Austrija
 • Hrvatski šumarski institut, Hrvatska
 • Nacionalni centar za istraživanja i inovacije u poljoprivredi, Mađarska
 • Sveučilište u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Srbija
 • Državni ured vlade Štajerske, Regionalni ured Jugoistočna Štajerska, Ured za Naturu 2000 i šume, Austrija
 • Slovenian State Forests d.o.o., OE Murska Sobota, Slovenija
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane, Slovenija
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-Križevačke županije, Hrvatska
 • Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša, Uprava za šume, Srbija
 • Mecsek Forestry Co. Ltd., Mađarska
Skip to content