+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama (CIA2SFM)

Međunarodni projekt

PROGRAM: ERASMUS+

STATUS: Završen
Početak: 01. ruj 2015.
Kraj: 31. kol 2018.
Naručitelj: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)
http://www.cia2sfm.org/

SAŽETAK:

Glavne europske strategije prepoznaju ulogu koju obrazovanje ima kao bitan pokretač inovacija i razvoja, te kao generator pametnog, održivog i uključivog rasta u EU. Prepoznala je to i strategija Europa 2020, a dio je i prioriteta europskih politika za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Obrazovanje i osposobljavanje doprinosi društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja i održivog gospodarenja šumskim resursima. Politički kontekst vezan za šumarsku politiku stalno se mijenja te stoga zahtijeva kontinuirano usavršavanje aktera u šumarstvu i srodnim sektorima. Vidljiva je i snažna potreba za inovativnim programom osposobljavanja o održivom gospodarenju šumama u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji koji će u sklopu projekta razviti strateško partnerstvo formirano od partnerskih organizacija s iskustvom u različitim područjima obrazovanja odraslih te stručnom usavršavanju i osposobljavanju o različitim aspektima održivoga gospodarenja šumama.

Glavni prioriteti na koje se ovaj projekt odnosi su strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje je u skladu s potrebama tržišta rada te poticanje pristupa kvalitetnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ciljevi projekta su: 1) razvoj inovativnog kurikuluma te materijala za učenje i osposobljavanje o održivom gospodarenju šumama koji su višejezični, koriste informacijsko- komunikacijske tehnologije i otvorene obrazovne resurse poput modula za e-učenje, i 2) transnacionalna provedba pilot programa u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji uključivanjem projektnih ciljanih skupina. Program osposobljavanja razvijen u ovom projektu doprinijeti će povećanju broja odraslih osoba uključenih u programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) te cjeloživotnog obrazovanja (LLL), povećanju broja odraslih osoba s poduzetničkim vještinama te digitalnim vještinama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije i otvorenih obrazovnih resursa, kao i specifičnim znanjima vezanima uz održivo gospodarenje šumam, koja značajno povećavaju njihovu zapošljivost, pružaju priliku za samozapošljavanje ili stvaranje novih tvrtki. Ciljane skupine projekta su šumarski stručnjaci, posebice mladi i nezaposleni, privatni šumoposjednici, poduzetnici u šumarstvu te zaposlenici institucija nadležnih za upravljanje zaštićenim područjima. Posebna pozornost posvetit će se analizi trenutačnog stanja i identifikaciji primjera dobre prakse u stručnom usavršavanju i osposobljavanju o održivom gospodarenju šumama.

Tijekom projekta zaposlenici partnerskih organizacija biti će obučeni u pristupu i metodologiji u obrazovanju odraslih s naglaskom na stručno usavršavanje o održivom gospodarenju šumama kroz obuku trenera (ukupno 21 trener, odnosno po tri osobe u svakoj partnerskoj organizaciji). Treneri će razviti materijale za učenje i osposobljavanje te biti u mogućnosti vježbati stečene vještine tijekom provedbe pilot programa. Inovativnost programa je u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije, kao i u razvoju i korištenju višejezičnih modula za e-učenje. Kvaliteta programa ocjenjivat će se na temelju iskustva i trenera i polaznika. Platforma za e-učenje koja će se razviti tijekom projekta biti će dostupna svima zainteresiranima i nakon završetka projekta. Pristup će biti omogućen ne samo projektnim ciljanim skupinama nego i široj javnosti, primjerice osobama koje poučavaju o prirodnim resursima i šumama na različitim razinama formalnog obrazovnog sustava i izvan njega.

Promotivne aktivnosti vezane uz projekt i promocija projektnih rezultata provoditi će se na različite načine. Relevantni dionici će biti uključeni u sva promotivna zbivanja, kao i u identificiranje odgovarajućih tema koje će zadovoljiti potrebe ciljanih skupina i tržišta rada. Očekuje se da će projekt donijeti pozitivan i dugotrajan učinak na ciljane skupine, partnerske organizacije i relevantne dionike izravno ili neizravno uključene u projektne aktivnosti. Očekivani utjecaj na organizacijskoj razini je: 1) poboljšanje vještina djelatnika partnerskih organizacija (trenera) potrebnih za osposobljavanje polaznika koji sudjeluju u programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te programima cjeloživotnog obrazovanja, 2) poboljšane digitalne kompetencije trenera za korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i sadržaja za e-učenje, 3) povećan kapacitet partnerskih organizacija za rad u EU/međunarodnom okruženju kroz suradnju s partnerima u pripremi, provedbi i praćenju projekta, te 4) veće mogućnosti umrežavanja. Željeni utjecaj na lokalnoj i nacionalnoj razini je povećana mogućnost zapošljavanja, samozapošljavanja i otvaranja novih tvrtki za sudionike programa, kao i naknadno smanjenje nezaposlenosti, posebice mladih visokoobrazovanih ljudi. Očekivani utjecaj na europskoj razini je povećan broj ljudi koji sudjeluju u programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te programima cjeloživotnog obrazovanja, kao i veća kvaliteta stručnog usavršavanja o problematici održivog gospodarenja šumama.

Skip to content