+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma (3D-FORINVENT)

Domaći projekt

PROGRAM: HRZZ Istraživački projekti

STATUS: Završen
Početak: 01. ožu 2017.
Kraj: 28. velj 2021.
Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost

SAŽETAK:

Šuma je najrašireniji kopneni ekosustav na Zemlji te pruža mnogo direktnih i indirektnih dobrobiti ljudskom čovječanstvu. Potrajno gospodarenje šumama uz osiguranje njenih mnogobrojnih funkcija i usluga zahtjeva prostorno određene  informacije o stanju i razvoju šume koje se uglavnom prikupljaju u okviru inventure šuma.
Prikupljanje podataka o šumama na tradicionalni način, terenskom izmjerom, pruža točne informacije, ali zahtijeva dugotrajan i intenzivan rad, a u pojedinim slučajevima pristup određenim šumskim područjima je otežan ili čak nemoguć. Upravo iz tog razloga prepoznat je potencijal upotrebe metoda daljinskog istraživanja (DI) pri inventuri šuma. Unatoč dostupnosti različitih podataka DI i velikom potencijalom za njihovo korištenje pri izmjeri šuma, u Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, izmjera šuma se još uvijek temelji samo na tradicionalnoj terenskoj izmjeri.
Stoga je glavni cilj predloženog projekta razviti i testirati metode temeljene na različitim 3D optičkim podacima DI za primjenu u inventuri šuma, a u svrhu poboljšanja učinkovitosti i ekonomičnosti postojećih terenskih načina prikupljanja podataka. Konkretno, ispitati će se točnost proizvoda (oblak točaka, DMVK, ortofoto) izvedenih iz različitih 3D podataka DI (aerosnimke, satelitske snimke, snimke bespilotne letjelice) i različitih prostornih rezolucija, za procjenu varijabli pojedinačnih stabala i šumskih sastojina na raznim prostornim razinama. Istražiti će se i mogućnost njihove primjene u automatskoj segmentaciji i klasifikaciji pojedinačnih stabala i šumskih sastojina.
Općenito, a posebice u zemljama jugoistočne Europe, nedostaju komparativne studije koje se bave usporedbom podataka o šumama dobivenih iz različitih 3D optičkih senzora DI. Ovo istraživanje će dati prve informacije o kvaliteti i točnosti navedenih podataka i njihovih produkata te mogućnosti njihove primjene u inventuri šuma. Stoga, će dobiveni rezultati biti od iznimnog značaja i interesa za šumarsku znanost i praksu.

Skip to content