Bilanciranje ugljika i novi alati u gospodarenju prirodnim resursima sukladni Kyotskom protokolu

Program
CARBON


Trajanje
tra 2006. - pro 2007.
For Croatia: 31. 12. 2006. - 22. 09. 2008.

Status projekta
Završen

Voditelj projekta


Sažetak
Projekt Carbon-Pro službeno je započeo 01.travnja 2006. godine sa ciljem korištenja i međusobnog dijeljenja integriranih metoda, sustava i alata održivog gospodarenja šumskim i poljoprivrednim resursima na području CADSES zemalja (među kojima je i Hrvatska). Projekt je financiran od strane Europske Unije. S hrvatske strane, partner u projektu je Šumarski institut, Jastrebarsko. U sklopu Instututa na projektu aktivno rade dr.sc. Dijana Vuletić, mr.sc. Hrvoje Marjanović, mr.sc. Krunoslav Indir, te mr.sc. Elvis Paladinić. Vodeći partner projekta je iz Autonomne regije Friuli Venezia Giulia (Italija) – Središnji direktorat za poljoprivredu, prirodne, šumske i planinske resurse – Služba za gospodarenje šumama i zaštitu od požara. Pored njega na projektu radi još devet partnera.
U sklopu navedenog projekta, stručnjaci Šumarskog instituta provoditi će sljedeće aktivnosti:
  1. Terenska mjerenja taksacijskog karaktera na odabranu području. Osim njih uzimaju se uzorci žive i mrtve biljne tvari iz sastojine kako bi se procjenila količina šumske biomase. Temeljem uzetih uzoraka određivati će se sadržaj ugljika (C) u pojedinim dijelovima šumskog ekosustava.
  2. Nabavlja se oprema kao dio sustava za mjerenje izmjene ugljičnog dioksida (CO2) između šumske sastojine i atmosfere po metodologiji zvanoj Eddy covariance. Sustav se sastoji od nosive konstrukcije u sastojini i raznovrsnih senzora postavljenih na konstrukciji te pri tlu. Temeljem dobivenih podataka mjerenja moći će se procjenjivati ukupno pohranjeni atmosferski ugljik u šumskoj sastojini tijekom određenog vremenskog razdoblja, što je izuzetno važno znati u svjetlu novonastalih uvjeta globalnog zatopljenja te skorašnjeg trgovanja kreditima ugljika.
  3. Djelatnici Instituta na projektu organizirati će radionicu na kojoj će predstaviti projekt, njegove ciljeve i rezulate, te u svrhu širenja informacija o Kyoto Protokolu i njegovom utjecaju na šumarstvo te regionalnu šumarsku politiku. Krajnji rezultati projekta biti će dostupni svima te naročito predočeni osobama koje sudjeluju u oblikovanju šumarske politike u Hrvatskoj odnosno onima koji mogu utjecati na promjene u gospodarenju.


Kontakt osoba

Program
CARBON

Naručitelj
Europska Komisija (Brisel)

Partneri

Web stranica
http://www.carbonpro.org/