+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Utjecaj globalnih promjena na ponašanje požara u šumskim ekosustavima Mediterana-Mediterranean Wildland Fire Laboratory (MedWildFireLab)

Međunarodni projekt

PROGRAM: FORESTERRA Networking actions

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2014.
Kraj: 31. pro 2017.
Naručitelj: Foresterra

SAŽETAK:

Tijekom druge polovice 20. stoljeća, globalne promjene na šumske ekosustave su imale izravane utjecaje na učestalost šumskih požara i daljnji utjecaj u robi i uslugama koje pružaju. Socio-ekonomski pokretači utječu na klimu i korištenju zemljišta/pokrova izazivajući promjene koje mijenjaju opasnost od požara i režim u Mediteranskom bazenu; obrnuto, šumski požari bi mogli imati utjecaj na promjene koje su se dogodile na globalnoj i lokalnoj razini. Tijekom posljednjih trideset godina, mnoge istraživačke aktivnosti koje se bave šumskim požara u Mediteranskoj regiji su provedene; vrijeme je da se kapitalizira postojeće znanje, utvrditi komplementarnost, preklapanja, praznine i prepreke za poboljšanje koordinacije i umrežavanje postojećih projekata, mreža i istraživačke infrastrukture. Takve informacije su ključne za razvoj novih integriranih strategija upravljanja, identifikacije potrebnih promjena u politici i buduće potrebe istraživanja. S obzirom na činjenicu da se na zemlje Mediteranskog bazena utječe različito, ovisno o njihovim društveno-ekonomskih i političkih situacija i demografskih trendova, ovaj izazov zahtijeva pan-mediteranskog regionalnog razmjera i istinski multidisciplinarni pristup. MedWildFireLab konzorcij obuhvaća dvanaest zemalja iz  okosnice Istok-Zapad i Sjever-Jug Mediteranskog bazena. On računa na bio-fizikalne, kemijske, biološke, društvene i humanističke znanosti, a okuplja razvojne aktivnosti: Upravljanje šumsko-urbanim sučeljima, propisani goruće namjene i obučavanje šumskih vatrogasaca.

Među ciljevima MedWildFireLab, sljedeće se mogu istaknuti:

  • razviti integrirani informacijski sustavMmediteranskih šuma kao temelj za poticanje suradnje i razmjene znanja i know-how;
  • raditi na zajedničkim pojmovima i vokabularom prilagođene Mediteranskom kontekstu;
  • uputiti se na prijedloge i preporuke donosioca politika za ažuriranje politika šumskih požara;
  • podržati transnacionalni pristup postojećim istraživačkim mrežama i infrastrukture prema novoj transnacionalnoj zajedničkj istraživačkoj strukturi spremni osigurati dugotrajnu suradnju u tom području, na “otvoreni” Mediteranski laboratorij za šumske požare.
Skip to content