+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Rast i razvoj šuma u različitim ekološkim i gospodarskim uvjetima

Domaći projekt

PROGRAM: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2007.
Kraj: 31. pro 2011.
Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

SAŽETAK:

Projekt predstavlja tematski kontinuitet istraživanja i kronološki se nadovezuje na projekte, “Ekološko-ekonomske valencije tipova šuma”, “Odnosi prirasta u šumama hrasta lužnjaka bjelovarskoga područja”, “Zakonitosti razvoja strukture krošanja hrasta lužnjaka i običnoga graba ovisno o prsnom promjeru i dobi”, te “Rast i razvoj šuma posebne namjene”.Sve brži razvoj tehnike, industrije i inih čimbenika direktno i indirektno utječu na rast i razvoj šuma. Čovjek je postao dominantan čimbenik koji podmirivanjem potreba svog životnog razvoja uzrokuje ubrzane ekološke i gospodarske promjene koje su znatno izmijenile uvjete rasta i razvoja te opstanka šuma. Ljudska populacija, na lokalnoj i na globalnoj razini, teži ostvarenju trajno održivog razvitka. Iz toga proizlaze zahtjevi očuvanja životnog standarda s tendencijom stalnog rasta, korištenjem prirodnih resursa, a da se pri tome očuva zdrav prirodni okoliš.

Osnovna hipoteza ovog projekta je da su novonastali, znatno promijenjeni ekološki i gospodarski uvjeti uzrokovali promjene u rastu i razvoju naših prirodnih šumskih sastojina.

Cilj je temeljem istraživanja rasta i razvoja kvantificirati promjene nastale u promjenjenim ekološkim i gospodarskim uvjetima. Interdisciplinarnim metodama utvrditi stanje rasta i razvoja šume u prijašnjim uvjetima. Osnovom izmjere potrebnih parametara istim metodama ustanoviti sadašnje stanje te promjene u rastu i razvoju šuma. Očekivani rezultati u skladu s postavljenim ciljevima istraživanja su:

  1. Interpretacija rasta i razvoja prirodnih šumskih sastojina u prijašnjim i sadašnjim uvjetima.
  2. Utvrđivanje nastalih promjena rasta i razvoja šuma u promijenjenim ekološkim i gospodarskim uvjetima.
  3. Na osnovu dobivenih rezultata i zaključaka odrediti parametre pogodne za praćenje ekoloških i gospodarskih promjena. Odrediti uvjete i mogućnosti trajnog praćenja te uspostaviti trajno praćenje na odabranim lokalitetima u gospodarenim i negospodarenim šumama.

Vrijeme koje dolazi uvjetuje promjenu sadašnjeg svjetonazora u humaniji i revolucionarniji svjetonazor koji mora ujediniti gospodarske, socijalne i ekološke potrebe, u podnošljiviju i harmoničniju sredinu na lokalnom i na globalnom nivou, zbog očuvanja života na Zemlji. Ideja i misao vodilja temeljna je na želji da rezultati dobiveni ovim istraživanjima budu važna karika u lancu neizbježno hitnog pomirenja gospodarskog razvoja i zaštite okoliša, do sada u mnogo slučajeva obrnuto proporcionalnih smjerova razvoja čovječanstva.

Šifra projekta: 024-0242049-2106

PROJEKTNI TIM:

PROGRAM: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)

    Skip to content