Europska mreža regija za potrajnu mobilizaciju drva (ROSEWOOD)

Program
Obzor2020


Trajanje
velj 2018. - velj 2020.

Status projekta
Aktualan

Voditelj projekta


Sažetak

ROSEWOOD nastoji iskoristiti potencijal drvne industrije poticanjem održive mobilizacije drva i promicanja novih pristupa u upravljanju šumama. Cilj je izgraditi europsku mrežu regija koja olakšava prijenos najboljih praksi i inovacija u šumarskom sektoru. U tu će svrhu biti uspostavljena četiri Regionalna središta za mobilizaciju drva u Sjevernoj, Južnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi. U okviru središta projektni partneri će kroz stručne intervjue istražiti trenutne potrebe šumarskog sektora u svojoj regiji i organizirati radionice i obuke o održivoj mobilizaciji drva s lokalnim dionicima.

Povezivanjem dionika iz lanca vrijednosti u šumarstvu, ROSEWOOD će zatvoriti postojeće nedostatke u znanju, poticati preuzimanje novih ideja i stvoriti zamah gospodarskim partnerstvima između različitih dionika i regija. Aktivnosti projekta će pridonijeti ekonomski održivom i održivom razvoju šumarstva i ruralnih područjia u smjeru unapređenja EU bioekonomije.

Unutar projekta ROSEWOOD Hrvatski šumarski institut odgovoran je za podršku nositelju regionalnog središta (Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj) u svim projektnim aktivnostima.

Koordinator projekta je Steinbeis 2i GmbH, a prvi sastanak održan je u organizaciji partnera ProHolz Baden-Württemberg GmbH u Stuttgartu/Njemačka.

Ovaj je projekt dobio financiranje iz programa Europske unije za istraživanje i inovaciju Obzor 2020, pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava br. 776754Projektni tim

Kontakt osoba

Partneri

Web stranica
https://rosewood-network.eu/