+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Usklađivanje analiza šumarskih politika u Europi (ORCHESTRA)

Međunarodni projekt

PROGRAM: COST

STATUS: Završen
Početak: 01. sij 2013.
Kraj: 31. pro 2017.
Naručitelj: European Cooperation in Science and Technology (COST)
http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/Actions/FP1207

SAŽETAK:

U stvaranju šumarskih politika, pred dionicima na svim razinama stoje izazovi kako predvidjeti utjecaj tih politika na gospodarstvo, društvo i okoliš. Za uspješnu koordinaciju i upravljanje razvojem i i implementacijom ciljeva i mjera šumarskih politika potrebno je razviti nove oblike analiza. Na temelju recentnih unapređenja u sociologiji, politologiji, ekonomici i kvantitativnom modeliranju postavljeni su ciljevi ove COST akcije: i) analizirati kako su bila i kako će različita šumarska pitanja biti implementirana na nad-nacionalnoj, nacionalnoj i unutar-nacionalnoj razini; ii) unaprijediti korištenje modela za integriranu analizu politika; iii) razviti nove metodologije i odgovarajuću praksu za usklađivanje modeliranja i  analize šumarskih politika. COST će olakšati multinacionalnu, transdisciplinarnu suradnju među sociolozima, politolozima, ekonomistima i stručnjacima u modeliranju, kao i aktivno međudjelovanje raznih dionika. Naročito u kontekstu Europe 2020 – post-2013 Politike Ruralnog Razvoja i ostalih relevantnih politika. Ova COST akcija će podržati usklađenost i međusobnu povezanost ciljeva politike i efikasnost političkih mjera. Novo znanje koje će biti generirano može poslužiti europskoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u reguliranju šumarskih politika i njihovoj implementaciji prema zahtjevima upravljanja u višerazinskom i višedioničkom okruženju.

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: COST FP1207

    Skip to content