Usklađivanje analiza šumarskih politika u Europi (ORCHESTRA)

Program
COST


Trajanje
sij 2013. - pro 2017.

Status projekta
Završen


Sažetak

U stvaranju šumarskih politika, pred dionicima na svim razinama stoje izazovi kako predvidjeti utjecaj tih politika na gospodarstvo, društvo i okoliš. Za uspješnu koordinaciju i upravljanje razvojem i i implementacijom ciljeva i mjera šumarskih politika potrebno je razviti nove oblike analiza. Na temelju recentnih unapređenja u sociologiji, politologiji, ekonomici i kvantitativnom modeliranju postavljeni su ciljevi ove COST akcije: i) analizirati kako su bila i kako će različita šumarska pitanja biti implementirana na nad-nacionalnoj, nacionalnoj i unutar-nacionalnoj razini; ii) unaprijediti korištenje modela za integriranu analizu politika; iii) razviti nove metodologije i odgovarajuću praksu za usklađivanje modeliranja i  analize šumarskih politika. COST će olakšati multinacionalnu, transdisciplinarnu suradnju među sociolozima, politolozima, ekonomistima i stručnjacima u modeliranju, kao i aktivno međudjelovanje raznih dionika. Naročito u kontekstu Europe 2020 – post-2013 Politike Ruralnog Razvoja i ostalih relevantnih politika. Ova COST akcija će podržati usklađenost i međusobnu povezanost ciljeva politike i efikasnost političkih mjera. Novo znanje koje će biti generirano može poslužiti europskoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u reguliranju šumarskih politika i njihovoj implementaciji prema zahtjevima upravljanja u višerazinskom i višedioničkom okruženju.Projektni tim

Kontakt osoba

Program
COST FP1207

Naručitelj
European Cooperation in Science and Technology (COST)

Web stranica
http://www.cost.eu/COST_Actions/fps/Actions/FP1207