+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Participativno kartiranje usluga urbanih park-šuma (ZELENO SRCE GRADA)

Domaći projekt

PROGRAM: Projekti Hrvatskog šumarskog instituta

STATUS: Aktualan
Početak: 01. sij 2024.
Kraj: 31. pro 2027.

SAŽETAK:

Urbane šume važan su dio urbane zelene infrastructure koji doprinosi kvaliteti života građana. Brojna istraživanja pokazuju važnost istraživanja urbanih šuma i usluga koje one pružaju ljudime kao i njihovih negativnosti. Cilj ovog projekta je kartirati usluge i negativnosti odabranih park-šuma na osnovu percepcije građana, istražiti preferencije građana s obzirom na karakteristike park-šuma te dati preporuke za planiranje i gospodarenje tim odabranim park-šumama. Za kartiranje percepcije koristit će se mrežni PPGIS upitnik. Rezultati upitnika bit će validirani terenskim istraživanjima na odabranim lokacijama.

VODITELJ PROJEKTA:

KOORDINATOR PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

VANJSKI SURADNICI:

PROGRAM: NextGenerationEU

    Skip to content