+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Značaj, vrednovanje i potrajno korištenje socijalnih usluga šuma

Domaći projekt

PROGRAM: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)

STATUS: Završen
Početak: 02. sij 2007.
Kraj: 31. pro 2009.
Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

SAŽETAK:

Šume uz poznate proizvode pružaju korisnicima skup socijalnih usluga (krajobrazne, rekreacijske, spremanje ugljika) čiji značaj se sve više prepoznaje, a od šumara se sve češće traži da na odgovarajući način odgovore na novonastale zahtjeve. Do tih odgovora moguće je doći analitičkom i prostornom interakcijom dviju osnovnih grupa informacija. Prvu čine informacije o šumi, njenim strukturnim i drugim osobinama koje definiraju pogodnost određenih dijelova šuma za pružanje pojedinih usluga, sposobnost spremanja ugljika, te o ekološkoj stabilnosti i osjetljivosti šume prema kojima se definiraju poželjne aktivnosti na području šume. Drugu čine one o stavovima korisnika o značaju šume i uslugama te o sklonostima korisnika, preferiranom tipu krajobraza i volji za plaćanjem usluga. Osnovna postavka je da postoji povezanosti između strukturnih osobitosti šume i njene pogodnosti za pružanje određenih usluga. Slijedeća je da korisnici vrlo jasno raspoznaju željene strukturne elemente koji pogoduju pojedim aktivnostima, i voljni su platiti za korištenje istih ako oni zadovoljavaju njihove želje i potrebe, te da postoje razlike u između zaštićenih i gospodarskih šuma. Projektom će se determinirati osnovni pokazatelji strukturnih i ekoloških osobitosti šuma koji određuju njihovu pogodnost za pružanje usluga. Prostorno će se odrediti područja šume prema pogodnosti za određene aktivnosti i usluge, i to u gospodarenim i zaštićenim šumama. Prikupiti će se podaci o sklonostima i željama korisnika za boravkom u šumi i aktivnostima kojima bi se htjeli baviti, njihovoj spremnosti da plate za određene usluge, te o preferiranom tipu krajobraza u zaštićenim i gospodarenim šumama. Izračunati će se vrijednost rekreacijske usluge i vrijednost spremanja ugljika za pojedine šume. Dobiveni rezultati prostorno će se analizirati i prikazati što će dati podlogu za daljnje planiranje. Rezultati će se provjeravati dvostrukim anketiranjem i na radionicama sa svim zainteresiranim stranama. Važnost projekta je u sustavnom prikupljanju podataka i istraživanja iz područja šumarske ekonomike koja do sada nisu provođena u Hrvatskoj. Šumarstvo je već dulje vrijeme izloženo različitim pritiscima, a nedostatak objektivnih informacija je uzrokovao različite kofliktne situacije. Rezultati ovog projekta pridonijeti će boljem razumijevanju svih zainteresiranih strana ali će pružiti i temelje za bolje prostorno i vremensko organiziranje i planiranje razlitičih aktivnosti koje se odvijaju na području.

Šifra projekta (MZOS): 024-0242049-2101

VODITELJ PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)

    Skip to content