+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Prakse agrošumarstva za održivi razvoj zapadnog Balkana; slabosti i snage (AGFORWEB)

Međunarodni projekt

PROGRAM: ERASMUS+

STATUS: Aktualan
Početak: 12. sij 2023.
Kraj: 30. stu 2024.
https://agforweb.org

SAŽETAK:

AGFORWEB ima za cilj postići horizontalne prioritete u Okolišu, borbi protiv klimatskih promjena, unaprjeđenjem agrošumskih ekosustava kao primjera dobre prakse u gospodarenju zemljištem, te sudjelovati u postizanju CAP 2023-27 ciljeva: ublažavanje klimatskih promjena, briga za okoliš, očuvanje krajolika i bioraznolikosti, revitalizacija ruralnih područja kao i očuvanje kvalitete hrane i zdravlja.

 

GLAVNI CILJEVI

  • Analizirati postojeće kurikulume; predložiti načine na koji se oni mogu poboljšati te razviti nove na temelju kojih institucije visokog obrazovanja u budućnosti mogle surađivati.
  • Razviti i objaviti Udžbenik za studente o najčešće korištenim sistemima i praksama u agrošumarstvu u zemljama članicama ovog projekta kao dodatak popisu definiranih praksa.
  • Stvoriti novu bazu podataka o agrošumskim sustavima u konzorcijskim zemljama kako bi koristila kao izvor podataka za studente prilikom pripremanja ispita ili pisanja diplomskih radova te kako bi služila kao podloga za savladavanje GIS alata za analizu prostornih podataka i procesuiranje digitalnih podataka.
  • Unaprjeđenje znanja i vještina studenata u području agrošumarstva, povećanje studentskih kompetencija i procesuiranje podataka iz digitalnih baza podataka.
  • Razvoj materijala za cjeloživotno učenje (Vodič za poljoprivrednike i lokalnu samoupravu) na temelju primjera dobre prakse. Vodič bi trebao prikazivati potrebne korake prilikom prelaska na novi način korištenja zemljišta, također vodič bi sadržajno objašnjavao prednosti prelaska na unaprijeđeno korištenje zemljišta.
  • Osim studenata nastavnih programa agrošumarstva, AGFORWEB će provesti programe treninga za najmanje 150 sudionika (poljoprivrednici, šumari i djelatnici lokalne vlast) kroz 10 radionica (po 15 sudionika u svakoj) o potencijalu agrošumarstva.

 

Skip to content