+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima (DepOMedFor)

Domaći projekt

PROGRAM: HRZZ Istraživački projekti

STATUS: Završen
Početak: 01. ožu 2017.
Kraj: 29. velj 2020.
Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
https://epp.hrzz.hr/default.aspx?action=editProject&id=4511

SAŽETAK:

ŠIFRA PROJEKTA: IP-2016-06-3337

Šumski ekosustavi odlikuju se izrazito promjenjivim uvjetima za rast i razvoj. Prema dosadašnjim spoznajama, mediteranska regija čini se najosjetljivijom na globalne promjene i atmosferske utjecaje. Mediteranski šumski ekosustavi pokrivaju gotovo polovicu šumom prekrivenih područja u Hrvatskoj i od velike su važnosti zbog ekoloških funkcija koje pružaju, a istovremeno su vjerojatno i najugroženiji šumski ekosustavi u našoj zemlji.

Rizik od utjecaja atmosferskih taloženja, ozona, erozija, klizišta i poplava u današnje je vrijeme sve veći. Faktori rizika u kombinaciji s klimatskim promjenama vjerojatno utječu na ciklus nutrijenata i hranidbenu vrijednost, vlažnost tla i, u konačnici, na rast i primarnu produktivnosti.

Istraživanja u šumarstvu u mediteranskoj regiji tradicionalno su zapostavljena zbog ograničenih sredstava, povremenih prekida  i nepristupačnosti, a osim toga, slaba koordinacija na europskoj razini i ne usuglašena politika suradnje minimaliziraju utjecaj istraživačkih programa i ugrožavaju sposobnost za ispravno pružanje učinkovitih rješenja. U tom kontekstu, izazov je za sve mediteranske zemlje kako poboljšati svoje sposobnosti u istraživanjima koja se odnose na mediteranske šume.

Uzimajući sve navedeno u obzir cilj projekta DepOMedFor jest uspostaviti i razviti praćenje šuma na području hrvatskog Sredozemlja koje će dati po prvi puta u Hrvatskoj jedinstvenu mogućnost analize biogeokemijskih ciklusa elemenata na lokalnoj razini i procjenu utjecaja onečišćivača okoliša na šume, praćenjem unosa od izvora do krajnjeg receptora. Istraživanje će dati jedinstvenu mogućnost za analizu ne samo biogeokemijskog ciklusa elemenata na lokalnoj razini, nego i procjenu utjecaja onečišćenja na dijelove šumskog ekosusustava, te tijek od izvora do receptora. Atmosfersko taloženje i razina ozona na plohama na kojima će se vršiti mjerenja mjerit će se zajedno i s drugim varijablama, uključujući one koji se odnose na tlo i lišće te hranjiva, zdravstveni status stabla, rast i prirast te stanje krošnje u kombinaciji s meteorološkim podacima. Dobit će se potpuno nove, potrebne informacije koje nedostaju o atmosferskom taloženju, statusu hranjivih tvari, stvarnim opterećenjima, razini ozona i njegovih učinaka na šume. Dodane vrijednosti ovog istraživanja bit će ispunjavanje praznina u znanju o našim mediteranskim šumskim ekosustavima i nadogradnja stečenog znanja različitim statističkim metodama i budućim predviđanjima kako bi se procijenilo stanje mediteranskih šumskih ekosustava. Rezultati ovog istraživanja i suradnje s talijanskim i francuskim znanstvenim institucijama doprnijet će širem pogledu na utjecaje atmosferskih unosa na mediteranske šumske ekosustave istočne obale Jadrana na regionalnoj i europskoj razini.

 

 

KLJUČNE RIJEČI: atmosfersko taloženje, ozon, mediteranski šumski ekosustav, procjena, praćenje
NOVOSTI

Održan Kick-off sastanak 28.03.2017.  u Hotelu Panorama Zagreb

Dvojezični letak projekta

Prezentacija postera projekta 24.04.2017. na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu i 18.05.2017. Danu otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta  

Prezentacija postera projekta na 13. Međunarodnoj konfereciji  CROLAB-a KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2017., koja se održala u Poreču od 04. do 07. listopada 2017. g.

Usmena prezentacija projekta na 28. IUFRO konferenciji “Actions for Sustainable Forest Ecosystems under Air Pollution and Climate Change”, održanoj od 22. do 26.10. 2017. u Tokiju, Japan

Prezentacija postera projekta 16.04.2018. na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu i 17.05.2018. Danu otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta.

Organizirana radionica o ekološkim modelima za znanstvenike u sklopu međunarodne konferencije GREEN2018. pod pokroviteljstvom IUFRO, EFI i EPTA-e u Zagrebu pod nazivom “Assessing and modeling the forest ecosystem sustainability under climate change”. (Galerija)

Objavljen rad “Atmospheric deposition and ozone levels in Mediterranean forest ecosystems in Croatia”  u sklopu konferencije GREEN2018.

Pozivno predavanje na European biotechnology congress, 26.-28.04.2018., Atena, Grčka.

Prezentacija postera projekta na 14. Međunarodnoj konfereciji  CROLAB-a KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2018., koja se održala u Trakošćanu od 24. do 27. listopada 2018. g.

U sklopu projekta DepOMedFor, suradnica na projektu iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša dr. sc. Lukrecija Butorac sudjelovala je u prijavi na natječaj Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-09-2018). Temeljem tog natječaja odabran je kandidat za zapošljavanje na radno mjesto doktoranda koji će pritom upisati poslijediplomski doktorski studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Usavršavanje doktoranda i voditeljice projekta u Institutu CNR-IRSA Verbania-Pallanza, Italija u razdoblju 11. – 22.02.2019.

Prezentacija postera projekta 08.04.2019. na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

Prezentacija postera projekta 23.05.2019. na Danu otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta.

Usmena prezentacija voditeljice projekta te posterska prezentacija doktoranda na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „8th ICP Forests Scientific Conference – Trends and events – Drought, extreme climate and air pollution in European forests“ održanoj od 11.6. do 14.6.2019. u Ankari, Turska.

Usavršavanje doktoranda i voditeljice projekta u Institutu ENEA Rim, Italija u razdoblju 11. – 20.11.2019.

Održana završna radionica projekta DepOMedFor u Splitu 21.2.2020. pod nazivom  Final workshop of the project Assessment of Atmospheric Deposition and Ozone levels in Mediterranean Forest ecosystems, DepOMedFor.

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_Lovreskov_Split

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_Limić_Split.pptx

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_Limić_Split.pdf

Prilog_DepOMedFor_4.5.2._PROGRAMME_Split

Usavršavanje doktoranda Ivana Limića na Hrvatskom šumarskom institutu Jastrebarsko, Hrvatska u razdoblju od 22.1-03.02.2020.

Završna radionica projekta Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima, DepOMedFor, održana i u Poreču, 25.2.2020.

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_Lovreskov_Poreč

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_Limić_Poreč.pptx

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_Limić_Poreč.pdf

Prilog_DepOMedFor_4.5.2_PROGRAM_Poreč

Skip to content