+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Holistički model integralne zaštite od šumskih požara (HOLISTIC)

Međunarodni projekt

PROGRAM: IPA Adriatic Program prekogranične suradnje

STATUS: Završen
Početak: 01. lis 2013.
Kraj: 31. pro 2016.
Naručitelj: Europska Komisija
http://www.adriaholistic.eu/

SAŽETAK:

Projekt HOLISTIC usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa poboljšanjem, promicanjem i jačanjem institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti radi smanjenja uzroka i potencijalnog početka prirodnih nepogoda kao i poboljšanja spremnosti na reagiranje i intervenciju te smanjenja šteta na područjima jadranskih regija.

Plan je u sklopu projekta razviti zajedničke smjernice i standardne postupke za unapređenje politika i institucionalno unapređenje, zakonodavne i institucionalne propise, kodove za upravljanje prevencijom i postupke u domeni održive zaštite od požara i prevencije požara te za zaštitu javnih i povijesnih zgrada od potresa.

Navedeno će dovesti do unapređenja:

 • zakonodavstva, za što su odgovorna nacionalna i/ili regionalna javna tijela;
 • kodeksa ponašanja uprava/tijela za zaštitu šuma, zaštitu od požara i civilnu zaštitu;
 • operativnih metoda svih tehničkih i akademskih tijela koja su u projekt uključena kao korisnici i suradnici, kao i do unapređenja obrazovnih kapaciteta.

Stoga će osigurati političku održivost nakon završetka projekta kako bi se jamčile dugoročne prednosti i utjecaji na izravno uključene teritorije.

Plan je projekta razviti model i s njime eksperimentirati pilot-projektima:

 • sustava praćenja, nadzora i ranog upozorenja na izbijanje požara;
 • životnog ciklusa šume;
 • kampanje neizravne prevencije;
 • prediktivnih modela i algoritama zaštite od požara;
 • inspekcija i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada u stvarnom vremenu.

Navedene ishode/rezultate provodit će operativna i akademska tijela koja imaju potrebnu stručnost i vještine u specifičnim temama, a u nasljeđe će biti ostavljeni regionalnim/lokalnim javnim tijelima u kojima će se pilot-programi realizirati. Navedene javne strukture, koje imaju zakonsku obvezu rješavanja ovih problema, osigurat će institucionalnu održivost projektnih ishoda kao i uključenost ključnih institucionalnih predstavnika u rad tehničkih odbora osnovanih u sklopu projekata i detaljno isplaniranim koncentriranim aktivnostima diseminacije u svim uključenim zemljama kako bi se potpuno razumio proces odlučivanja o tehničkim rješenjima koja zahtijevaju daljnje održavanje i ažuriranje te kako bi se sudjelovalo u tom procesu odlučivanja.

Javna administrativna tijela i operativna tijela namijenila su specifične proračunske stavke izdataka prevenciji, intervenciji, smanjenju šteta od prirodnih rizika te oporavku od njih.

Snažna uključenost pojedinih nacionalnih i regionalnih tijela i ministarstava, posebice u istočnojadranskim zemljama (IPA), pridonijet će povećanju ukupnog kapaciteta za planiranje raznih dodatnih komplementarnih mjera za prateće mjere na prihvatljivom teritoriju.

Posebni radni paket rezerviran je za aktivnosti osvješćivanja koje će poduzeti lokalni dionici u cilju postizanja lokalnog vlasništva nad projektom i njegovim rezultatima.

Kako bi se objedinila značajna dodana vrijednost i ostvarile sinergije, projektom će se obuhvatiti iskustva i rezultati prethodnih projekata EU-a te iskustva brojnih krajnjih korisnika koji su sudjelovali u projektima koji su se bavili istom temom kao i projekt Holistic.

VODITELJ PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: IPA Adriatic Program prekogranične suradnje

PROJEKTNI PARTNERI:

 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora
 • Hrvatska
 • Grčka
 • Italija
 • Slovenija
 • Srbija
Skip to content