Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko

ured@sumins.hr

+385 (0)1 6273 000

+385 (0)98 324795, +385 (0)98 324558

Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava (CULTUR-ES)

Domaći projekt

PROGRAM: HRZZ Uspostavni istraživački projekti

STATUS: Aktualan
Početak: sij 2018.
Kraj: pro 2022.

SAŽETAK:

Važnost zelene infrastrukture za kvalitetu života u gradovima neprestano raste. Raste i broj ljudi koji žive u urbanim sredinama, pa ih je tako u Europi već sada tri četvrtine. Zelena infrastruktura pruža brojne usluge ekosustava te ju je prepoznala i Europska komisija kao alat za prostorno planiranje koji je mnogostruko koristan za ispunjavanje ciljeva brojnih politika (prostornog planiranja, zaštite prirode i bioraznolikosti, prilagodbe na klimatske promjene i slično). Kulturne usluge zelene infrastrukture definiraju se prema Milenijskoj procjeni ekosustava kao „nematerijalne koristi ekosustava koje ljudima pružaju duhovno obogaćivanje, kognitivni razvoj, promišljanje, rekreacijske i estetske usluge“. Važnost istraživanja kulturnih usluga ekosustava ogleda se u činjenici da u Europi prevladavaju kulturni krajobrazi, a potražnja za njima u razvijenim zemljama sve više raste što će se nastaviti i u budućnosti. S druge strane u demokratskim društvima raste i potreba za većim uključivanjem javnosti u odlučivanje vezano za planiranje i gospodarenje zelenom infrastrukturom, dok izostanak javnosti često dovodi do otpora i protesta. Participativnim mapiranjem kulturnih usluga zelene infrastrukture prikupljaju se podatci o tome kako ljudi percipiraju ili koriste kulturne usluge zelene infrastrukture te je takva informacija korisna za daljnje prostorno planiranje i gospodarenje zelenom infrastrukturom. Cilj ovog projekta je na primjeru grada Zagreba identificirati, kvantificirati i mapirati kulturne usluge (engl. cultural ecosystem services) i štete (engl. disservices) na osnovu percepcije građana, otkriti što utječe na njihovu percepciju te dati preporuke kako uključiti rezultate participativnog mapiranja u poboljšanje postojećeg sustava prostornog planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom. U projektu će se koristiti kvalitativne i kvantitativne metode i alati (fokus grupe, upitnici, webGIS). Očekuje se da će projekt unaprijediti postojeća znanja o kulturnim uslugama i štetama od urbane zelene infrastrukture, naročito u smislu kvantificiranja neopipljivih koristi, ali i njihovih negativnih značajki, odnosno elemenata koji su često isključeni iz dosadašnjih istraživanja.

VODITELJ PROJEKTA:

PROJEKTNI TIM:

VANJSKI SURADNICI:

  • Dagmar Haase
  • Sebastian Scheuer
  • Edyta Łaszkiewicz
  • Silviya Korpilo
POVEZNICE

PUBLIKACIJE

ZNANSTVENI RADOVI:

Krajter Ostoić, S., Marin, A.M., Kičić, M., Vuletić, D., 2020. Qualitative Exploration of Perception and Use of Cultural Ecosystem Services from Tree-Based Urban Green Space in the City of Zagreb (Croatia). Forests 11, 876. https://doi.org/10.3390/f11080876

Ugolini, F., Massetti, L., Calaza-Martínez, P., Cariñanos, P., Dobbs, C., Krajter Ostoić, S., Marin, A.M., Pearlmutter, D., Saaroni, H., Šaulienė, I., Simoneti, M., Verlič, A., Vuletić, D., Sanesi, G., 2020. Effects of the COVID-19 pandemic on the use and perceptions of urban green space: An international exploratory study. Urban Forestry & Urban Greening, 56, 126888. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126888.

Kičić, M., Marin, A.M., Vuletić, D., Kaliger, I., Matošević, N., Šimpraga, S., Krajter Ostoić, S., 2020. Who Are the Visitors of Forest Park Grmoščica and What Are Their Needs? Results of Quantitative Exploratory Survey. South-east European forestry, 11(2), 169-180. https://doi. org/10.15177/seefor.20-19.

 

PREZENTACIJE:

  • KONFERENCIJE

Kičić, M., Marin, A.M., Vuletić, D., Krajter Ostoić, S., 2020. Perception of cultural ecosystem services in relation to different types of urban green infrastructure – case study of Zagreb, Croatia. U: Socio-Ecological Practice Research for Sustainable Landscape Governance. European Land-Use Institite (ELI), ICUB, Doctoral School Simion Mehedinți (University of Bucharest, Faculty of Geography), Journal Socio-Ecological Practice Research (SEPR) i IALE Romania, 6.9.2020., Bukurešt

Kičić, M., Marin, A.M., Vuletić, D., Haase, D., Krajter Ostoić, S., 2020. Participativno kartiranje percepcije i korištenja kulturoloških usluga i negativnosti urbane zelene infrastrukture na razini grada – studija slučaja grada Zagreba. U: Beljo Lučić, R., Ćurić, D., Ivanković, A. (ur.) Dan doktorata biotehničkog područja. Agronomski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Šumarski fakultet, 16.10.2020., Zagreb

Marin, A.M., Kičić, M., Vultić, D., Krajter Ostoić, S., 2020. Korištenje zelenih površina u Hrvatskoj za vrijeme lockdown-a uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19. U: Beljo Lučić, R., Ćurić, D., Ivanković, A. (ur.) Dan doktorata biotehničkog područja. Agronomski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Šumarski fakultet, 16.10.2020., Zagreb

Krajter Ostoić, S., Marin, A.M., Kičić, M., Vuletić, D., 2020. Qualitative Exploration of Perception and Use of Cultural Ecosystem Services from Tree-Based Urban Green Space in the City of Zagreb (Croatia). U: The 1st International Electronic Conference on Forests — Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity, 15-30.10.2020., Online

  • STRUČNI SKUPOVI

Krajter Ostoić, S., Kičić, M., Marin, A.M., Vuletić, D., 2020. Kvalitativno istraživanje percepcije i korištenja kulturoloških usluga zelene infrastrukture na primjeru grada Zagreba. U: 2. Stručni skup o urbanom šumarstvu „Uloga urbanog šumarstva u održivom razvoju zelene infrastrukture u Hrvatskoj”, 25.11.2020.

  • RADNI SASTANCI

Krajter Ostoić, S., Kičić, M., Marin, A.M., Vuletić, D., 2020. Qualitative study on perception and use of cultural ecosystem services of tree-based urban green spaces example of Zagreb (Croatia). XII WORKSHOP SILVA MEDITERRANEA WORKING GROUP ON URBAN AND PERI-URBAN FORESTRY. 26.11.2020.

 

POSTERI:

Marin, A.M., Kičić, M., Vuletić, D., Krajter Ostoić, S., 2020. Percepcija vrijednosti kulturoloških usluga odabranih tipova zelenih površina u gradu Zagrebu. Dan doktorata biotehničkog područja, 16.10.2020., Šumarski fakultet, Zagreb

 

OSTALO:

Brošura projekta CULTUR-ES

“Kulturne (kulturološke) usluge urbane zelene infrastrukture” – o projektu CULTUR-ES u časopisu Hrvatske šume

Rezultati fokus grupa sa građanima

“Šumari trebaju iskoristiti interes građana za šume” – Intervju s dr.sc. Silvijom Krajter Ostoić u časopisu Hrvatske šume

 

NOVOSTI

Doktorandice sudjelovale na Danu doktorata biotehničkog područja

Doktorandice Martina Kičić, mag.ing.silv. i Ana Marija Marin, mag.ing.silv. sudjelovale su 16.10.2020. na prvom Danu doktorata biotehničkog područja na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Predstavile su teme svojih doktorata u sklopu HRZZ projekta „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“ (CULTUR-ES). U tom smislu Martina je održala prezentaciju „Participativno kartiranje percepcije korištenja kulturoloških usluga i negativnosti urbane zelene infrastrukture na razini grada – studija slučaja grada Zagreba“, a Ana Marija postersku prezentaciju „Percepcija vrijednosti kulturoloških usluga odabranih tipova zelenih površina u gradu Zagrebu“.
Također su predstavile i rezultate dijela međunarodnog eksplorativnog istraživanja provedenog i u Hrvatskoj o korištenju zelenih površina za vrijeme lockdown-a uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19.

Konferencija je za cilj imala razmjenu iskustava između studenata doktorskih studija biotehničkog područja.

  

Ostvarena nova suradnja sa projektom URBforDAN

Na poziv Grada Zagreba i Hrvatskih šuma d.o.o., kao partnera na INTERREG DANUBE projektu URBforDAN,  obradili smo i analizirali podatke online upitnika provedenoga sa posjetiteljima park-šume Grmoščica te zajednički interpretirali rezultate i napisali znanstveni članak koji je trenutačno u postupku recenzije. Upitnik se provodio od studenog 2018. do travnja 2019. te je u njemu sudjelovalo ukupno 149 ispitanika, od čega je 99 ispitanika do kraja ili djelomično ispunilo upitnik. Upitnikom se nastojalo istražiti ponašanje i potrebe pojedinih skupina posjetitelja te prikupiti prijedloge za poboljšanje postojećeg stanja park-šume, a kako bi ona bolje ispunjavala rekreacijsku i obrazovnu ulogu. Primjenom participativnog pristupa prikupile su se informacije o posjetiteljima koje će dalje poslužiti za unaprjeđenje planiranja i gospodarenja park-šumom Grmoščica.

Više o samim rezultatima čim članak ugleda svjetlo dana.

 

“Šumari trebaju iskoristiti interes građana za šume“ – intervju sa dr.sc. Silvijom Krajter Ostoić u časopisu Hrvatske šume

Tema intervjua je bila komunikacija i između šumara i građana te percepcija građana o šumarstvu i šumarskim radovima. U kontekstu percepcije šuma i drugih zelenih površina dr.sc. Krajter Ostoić govorila je i o rezultatima fokus grupa sa građanima Zagreba koji su održani 2019. godine. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“ (CULTUR-ES) i u njemu su sudjelovala 94 ispitanika iz svih gradskih četvrti. Važnost ovog istraživanja je da se prvi put na razini cijeloga grada provodi istraživanje percepcije i korištenja zelenih površina, uključujući i negativne percepcije, a prikupili smo i prijedloge za poboljšanje postojećih ili osnivanje novih zelenih površina.“, rekla je dr.sc. Krajter Ostoić. Također je naglasila da bi u idealnom slučaju „planiranje i gospodarenje uvijek trebalo biti i na temelju informacija prikupljenih od građana, kao stvarnih ili potencijalnih korisnika prostora. To sada nije slučaj i vjerojatno je jedan od čimbenika koji doprinosi negativnoj percepciji rada šumara i komunalnih službi koja je prisutna kod dijela građana. Kako dizajnirati park kad ne znamo tko su njegovi budući korisnici ni koje su njihove potrebe? A ne postoji obveza da se takve informacije prikupe”. I na kraju poručila, “umjesto  da  bježimo  od  komunikacije,  trebamo  je  prigrliti  sa  svim  onim  što  ona  nosi.  I  uvijek  imati  na  umu  da  većina  ljudi  nije  zlonamjerna,  već  istinski  zabrinuta  za  stanje  naših  šuma.  Uz  postojeći  program  šumarske  pedagogije,  ozbiljniji  razvoj  urbanog  šumarstva  koji  nam  tek  predstoji,  i  to  njegove  društvene  komponente,  vidim  kao  jedan  od  načina  da se unaprijedi komunikacija s građanima.“

Cijeli intervju možete pročitati ovdje.

Prezentacija rezultata fokus grupa sa građanima grada Zagreba međunarodnoj znanstvenoj zajednici na virtualnoj konferenciji

Martina Kičić, asistentica i doktorandica na HRZZ CULTUR-ES projektu sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji „Socio-Ecological Practice Research for Sustainable Landscape Governance“ održanoj online od 6. do 8. rujna 2020. Konferencija je održana u organizaciji više europskih partnera: European Land-Use Institute (ELI) i Institute of Research, University of Bucharest – Earth, Environmental and Life Sciences Division (ICUB) kao glavnih organizatora uz njih i International Association for Landscape Ecology (IALE), časopisa Landscape Ecology i The Socio-Ecological Practice Research (SEPR) te drugih suorganizatora. Sveučilište u Bukureštu (Rumunjska) ugostilo ju je u virtualnom okruženju.

Martina je pritom održala usmeno izlaganje pod naslovom „Perception of cultural ecosystem services in relation to different types of urban green infrastructure – case study of Zagreb, Croatia“ na kojem je predstavila rezultate analiza provedenih fokus grupa, a sa građanima grada Zagreba u sklopu projekta te najavila buduće aktivnosti.

Konferencija je svojim prezentacijama pokrivala teme vezane uz prikupljanje i primjenu novih znanja istraživanja vezanih za krajobraze. Naglasak konferencije bio je na primjerima istraživanja koja za cilj imaju unapređenje održivog gospodarenja krajobrazima koje osim ekološke u obzir uzima i društvenu komponentu.

Knjigu sažetaka s konferencije možete vidjeti ovdje, a prezentaciju koja je pratila usmeno izlaganje ovdje.

 

Avantura po gradskim četvrtima se nastavlja!

04.10.2019.

Do sada je održano 14 fokus grupa u 13 gradskih četvrti. Sudjelovalo je ukupno 80 građana kojima se neizmjerno zahvaljujemo, kao i onima koji su nam pomogli proširiti vijest. Kako nam je cilj pokriti sve gradske četvrti, a i ponoviti fokus grupe u četvrtima u kojima je bilo relativno malo sudionika, najavljujemo nastavak naše avanture! Ovaj put umjesto po mjesnim odborima družit ćemo se po knjižnicama!

Za sada najavljujemo 6 novih datuma i lokacija:

14.10.2019., ponedjeljak, u 18:00h, za građane GČ Novi Zagreb zapad, knjižnica Savski gaj, Nehruov trg 46. (pozivnica)

15.10.2019., utorak, u 18:00h, za građane GČ Trešnjevka sjever, knjižnica Voltino, Dragutina Golika 36. (pozivnica)

16.10.2019., srijeda, u 18:00h, za građane GČ Črnomerec, knjižnica Vladimira Nazora, Vodovodna 13. (pozivnica)

21.10.2019., ponedjeljak, u 18:00h, za građane GČ Podsused-Vrapče, knjižnica Gajnice, Meksička ulica 6. (pozivnica)

23.10.2019., srijeda, u 18:00h, za građane GČ Donji grad, knjižnica Medveščak, Trg žrtava fašizma 7. (pozivnica)

24.10.2019., četvrtak, u 18:00h, za građane GČ Novi Zagreb istok, knjižnica Novi Zagreb, Ulica Božidara Magovca 15, Travno (pozivnica)

Naknadno ćemo vas obavijestiti o ostalim datumima i lokacijama. Kao i prije, poželjno se najaviti Ani Mariji Marin (anamari@sumins.hr) ili Martini Kičić (martinak@sumins.hr), ili na broj telefona  099/3559 578, ali nije presudno. Dođite, dijelite informaciju, pišite! Vidimo se uskoro!

 

Ni kiša ni snijeg nisu nas spriječili da održimo fokus grupu sa građanima gradske četvrti Posljeme

07.05.2019.

Zahvaljujemo maloj, ali izuzetno pozitivnoj i informativnoj grupi građana gradske četvrti Podsljeme koji su usprkos kiši i snijegu ipak došli na našu fokus grupu. Fokus grupa se održala u Mjesnom odboru Gračani, 6.5. u 18:00h. Prema mišljenju građana, dugogodišnjih stanovnika ove gradske četvrti, četvrt ima puno šume i zelenih površina, ali je ono uglavnom privatno. Smatraju da bi se potoci trebali bolje čistiti i održavati zelene površine uz njih. Kako je malo javnih površina, za sada nema mogućnosti za izgradnju posebnih prostora za pse, ali je napravljeno nekoliko dječjih igrališta. Privatne šume su po njihovom mišljenju posebno lijepe, ali bi njihovo iskorištavanje šumoposjednicima bilo preskupo, pa su šumoposjednici uglavnom neaktivni. Prostori koje bi trebalo bolje urediti je svakako Tunel, šetnica uz tramvajsku prugu i samo okretište tramvaja Mihaljevac. Posebno hvala g. Marijanu Kosu, predsjedniku MO koji nam je pokazao muzej gračanskog kraja, a koji se nalazi upravo u prostorima ovog mjesnog odbora. Inače zgrada je nekada bila osnovna škola. Može se pogledati uz najavu, pa koga zanima, neka iskoristi priliku.

(Foto: Silvija Krajter Ostoić)

Trnje i Savski nasip u srcu – održana fokus grupa sa građanima gradske četvrti Trnje

18.04.2019.

Hvala građanima gradske četvrti Trnje na sudjelovanju u fokus grupi održanoj 17.4.2019. u prostorima mjesnog odbora Vrbik na kojoj smo raspravljali o gradskom zelenilu u njihovom kvartu i gradu Zagrebu općenito. Svako naselje ima neku građanima važnu zelenu površinu, ali Savski nasip je jedna od onih koji su zapisani u kolektivnu memoriju. Građanima je važan i park Trnjanska Savica kao i drvoredi na Držićevoj i Vukovarskoj. Zajednički dojam je da se građenjem postupno smanjuju zelene površine, pogotovo u nekim dijelovima četvrti, poput Vrbika, Savice, zatim dijela Kruga preko puta Autobusnog kolodvora koji je gotovo lišen zelenila i urbanizma. Vrijedan i za sada zapušten dio četvrti koji potencijalno može postati zelena površina je područje tvornice Gredelj. Ostaje vidjeti hoće li Gredelj postati novi park ili nova građevinska zona. Ako se nas pita, parkova nikad dosta.  Hvala gđi Blanki Matek, predsjednici mjesnog odbora Vrbik koja nam je ustupila prostor za održavanje ovog događaja.

(Foto: Dijana Vuletić)

 

Jeste li znali koje su zelene površine građanima Donje Dubrave najdraže, a koje najljepše? Nismo ni mi, ali smo saznali na ovotjednoj fokus grupi

17.04.2019.

Hvala građanima zagrebačke gradske četvrti Donja Dubrava na sudjelovanju u fokus grupi koja se održala 16.4. u mjesnom odboru Novi Retkovec, Ulica breza 26. Jedna od zelenih površina koja je građanima iznimno važna, između ostalog i kao dio kulturnog identiteta Donje Dubrave, je Perivoj Ivane Brlić Mažuranić na Kapucinskoj. Dragi su im i drvoredi na Branimirovoj ili na Aveniji Dubrava za koje smatraju da su i estetski privlačni. S druge strane građani se suočavaju sa nedostatkom zelenih površina zbog preizgrađenosti i postepenim nestankom stabala čak i u ulicama koje su nazvane po vrstama drveća. Nestaju stabla i u privatnim vrtovima, na što su nas upozorili i građani Gornje Dubrave. Svi se slažu da su veliki problem psi na zelenim površinama, točnije vlasnici koji ne kupe iza svojih ljubimaca, pa to stvara problem drugim korisnicima, pogotovo djeci. Drugi veliki problem je odlaganje raznoraznog smeća u jednom dijelu četvrti gdje je veća šumska površina pa se tamo odlaže šuta i sličan otpad kojem tamo nije mjesto. Također, građani su zabrinuti za to šumsko područje i ne žele da postane građevinska zona. Iz raznih razloga nestaju polako i stabla u privatnim vrtovima, čega su pogotovo svjesni oni koji žive dugi niz godina u ovoj gradskoj četvrti. Na to su nas upozorili i građani Gornje Dubrave.

(Foto: Dijana Vuletić)

 

Fokus grupe sa građanima zagrebačke gradske četvrti Maksimir

10.04.2019.

U sklopu projekta, a na inicijativu predsjednice mjesnog odbora Maksimirska naselja, gđe Katice Požege, održali smo dvije odvojene fokus grupe sa građanima gradske četvrti Maksimir. Fokus grupa za građane koji pripadaju mjesnim odborima Maksimirska naselja, Eugen Kvaternik, Dinko Šimunović, Ružmarinka i Mašića održana je u ponedjeljak 8.4.2019. u 18:00h u prostorima mjesnog odbora Maksimirska naselja, IV. Maksimirsko naselje 29. Fokus grupa za građane koji pripadaju mjesnim odborima Remete, Bukovac, Dotrščina, Maksimir, Kozjak i Dobri dol održana je dan poslije, tj. u utorak 9.4. također u 18:00 h u prostorima mjesnog odbora Remete, Vinec 1. Park Maksimir je svakako bio glavna tema razgovora i mjesto koje je svima najvažnija zelena površina u četvrti kao i površina koju najčešće posjećuju bilo da traže mir i tišinu ili žele pokazati nešto lijepo gostima koji ne žive u Zagrebu. Govorilo se i o zapuštenim površinama poput sportskog centra na Sveticama koje su nekad bili uređeni i građani su ih dosta koristili. Sada ga uglavnom izbjegavaju i nadaju se da će Grad nešto učiniti po tom pitanju. Bez obzira na probleme obje grupe su došle do zaključka da su sretni što žive baš u ovoj gradskoj četvrti upravo zbog parka Maksimir te je nekima to bio jedan od glavnih razloga da se odluče živjeti baš u ovoj četvrti. Puno hvala potpredsjednici gradske četvrti Maksimir gđi Lidiji Butuči i predsjednici mjesnog odbora Maksimirska naselja gđi Katici Požegi na pomoći oko promocije ovih događaja među građanima.

Rasprava u fokus grupi sa građanima gradske četvrti Maksimir u prostorima mjesnog odbora Maksimirska naselja (Foto: Dijana Vuletić)

Fokus grupa sa građanima gradske četvrti Maksimir (i jednim psom Nerom) u prostorima mjesnog odbora (Foto: Silvija Krajter Ostoić)

 

Odlično druženje sa građanima gradske četvrti Gornja Dubrava

05.04.2019.

Zahvaljujemo se građanima gradske četvrti Gornja Dubrava na sinoćnjem ugodnom druženju i razgovoru o zelenim površinama i šumama njihove četvrti i grada Zagreba! Popularni Pionirac ili službeno Grad mladih građani vide kao simbol Gornje Dubrave i jedno od najvažnijih mjesta u cijeloj četvrti, a s druge strane dojma su da je zelenilo u Gornjoj Dubravi prilično zapušteno i da treba više ulagati u održavanje i pružanje novih sadržaja. Svi sudionici su dugogodišnji stanovnici ove gradske četvrti pa su se posebno osvrnuli na postupno nestajanje stabala i zelenih površina uključujući i one koji su u privatnom vlasništvu.

(Foto: Silvija Krajter Ostoić)

A sada – Novi Zagreb zapad!

29.03.2019.

Dana 28.3.2019. održali smo fokus grupu sa građanima, točnije građankama gradske četvrti Novi Zagreb zapad. Građanke najviše brine što će biti sa stablima koja su maknuta prilikom rekonstrukcije Rotora odnosno, hoće li se kasnije nadoknaditi posječena stabla. Također su nezadovoljne prometnim rješenjem za pješake i bicikliste jer ih privremena regulacija prometa oko rotora nije kvalitetno uzela u obzir. Naselja poput Jaruščice imaju manjak zelenih površina što prilično utječe na percepciju kvalitete života. Hvala svima na sudjelovanju!

Najava fokus grupa sa građanima gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Trnje

29.03.2019.

Mole se poštovani građani ovih gradskih četvrti da se prijave za sudjelovanje u fokus grupama  u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava (CULTUR-ES) koji provodi Hrvatski  šumarski institut. Ovo je prilika građanima tih četvrti da iskažu svoju mišljenje o zelenim površinama i šumama njihove četvrti i cijelog Zagreba. Koje površine koriste i zašto? Što misle da treba unaprijediti i u kojem smislu? To su samo neka od pitanja koja će istraživačicama okupljenim na ovom projektu pomoći da prikupe informacije o koristima i nedostatcima zelenih površina i šuma u gradu Zagrebu na osnovu percepcije građana. Rezultat će poslužiti Gradu Zagrebu i njegovim službama u budućem planiranju i gospodarenju tim površinama, a sve za bolju kvalitetu života svih građana.

Datumi održavanja fokus grupa u ovim gradskim četvrtima:

4.4. Donja Dubrava, na adresi mjesni odbor Studentski grad, Vile Velebita 10/3. Vrijeme: 18:00-19:00h.

8.4. Maksimir, za građane mjesnih odbora Maksimirska naselja, Eugen Kvaternik, Dinko Šimunović, Ružmarinka i Mašićeva. Adresa: Mjesni odbor Maksimirska naselja, IV. Maksimirsko naselje 29. Vrijeme: 18:00-19:00h.

9.4. Maksimir, za građane mjesnih odbora Remete, Bukovac, Dotrščina, Maksimir, Kozjak i Dobri dol. Vrijeme: 18:00-19:00h.

16.4. Donja Dubrava, na adresi Mjesni odbor Novi Retkovec, Ulica breza 26. Vrijeme: 18:00-19:00h.

17.4. Trnje, na adresi Mjesni odbor Vrbik, Ulica Lavoslava Ružičke 26. Vrijeme: 18:00-19:00h.

Popis održavanja fokus grupa pratite na www.sumins.hr, ili na Facebook stranici Zelenilo i šume grada Zagreba.

 

Nastavljamo CULTUR-ES turneju po zagrebačkim četvrtima. Ovaj put Trešnjevka jug

28.04.2019.

U prostorima mjesnog odbora Jarun, Hrgovići 57a, održana je fokus grupa s građanima, točnije građankama gradske četvrti Trešnjevka jug u vremenu od 18:00-19:30h. Grupa se sastojala isključivo od žena, sasvim slučajno, i dala je odlične informacije o tome kako se koriste zelene površine u njihovom kvartu te koji su specifični problemi. Također, građanke su identificirale neka mjesta koja su trenutačno zelena, ali najvjerojatnije neće dugo takvim ostati ili mjesta koja potencijalno mogu postati zelene površine čime bi se poboljšala kvaliteta života građana na tim mikrolokacijama. Na ovoj fokus grupi smo jako naučili od građana, ali su i građani međusobno naučili jedni od drugih. Većina ljudi najčešće koristi i ima pregled stanja zelenih površina u blizini stanovanja, dok na ovakvim grupama mogu naučiti puno o svojoj četvrti od svojih sugrađana.

Grafički rezultat fokus grupe Trešnjevka jug (Foto: Martina Kičić)

Grafički rezultat fokus grupe Trešnjevka jug (Foto: Martina Kičić)

Održana fokus grupa sa građanima gradske četvrti Peščenica-Žitnjak

27.03.2019.

Dana 26.3. u 18:00-19:00h održana je fokus grupa sa građanima gradske četvrti Peščenica-Žitnjak u prostorima mjesnog odbora Peščenica u Njegoševoj 10. Saznali smo o specifičnim problemima te gradske četvrti vezano za zelene površine, kao i kako građani koriste i percipiraju zelene površine u svom kvartu. Naučili smo i da u gradu Zagrebu živi oko 500 pčelinjih zajednica za čiji su opstanak uveliko važno i postojanje drveća, drvoreda, parkova i šuma u našem gradu. Jeste li znali da je pelud divljeg kestena otrovna za pčele? Nismo ni mi, ali takve stvari naučite na ovakvim grupnim razgovorima s građanima.

Poziv građanima gradske četvrti Donji Grad u Zagrebu

14.03.2019.

Pozivaju se građani gradske četvrti Donji Grad u Zagrebu da se prijave za sudjelovanje u fokus grupi o percepciji gradskog zelenila i šuma. Fokus grupa će se održati u utorak, 19.3.2019. u 18:00h u prostorima MO „Kralj Petar Svačić“, Petra Preradovića 29. Broj sudionika ograničen je na 10, pa se mole zainteresirani građani, stanovnici četvrti Donji Grad, da se obavezno prijave na silvijak@sumins.hr ili na broj 098/ 3176 096. Kontakt osoba je dr.sc. Silvija Krajter Ostoić, koordinatorica projekta.

Poziv građanima gradske četvrti Sesvete u Zagrebu

14.03.2019.

Pozivaju se građani gradske četvrti Sesvete u Zagrebu da se prijave za sudjelovanje u fokus grupi o percepciji gradskog zelenila i šuma. Fokus grupa će se održati u četvrtak, 21.3.2019. u 18:00h na adresi Trg Dragutina Domjanića 6 u Sesvetama. Broj sudionika ograničen je na 10, pa se mole zainteresirani građani, stanovnici četvrti Donji Grad, da se obavezno prijave na silvijak@sumins.hr ili na broj 098/ 3176 096. Kontakt osoba je dr.sc. Silvija Krajter Ostoić, koordinatorica projekta.

Promocija projekta CULTUR-ES na radnom sastanku INTERREG DANUBE projekta URBforDAN

18.12.2018.

Promocija projekta CULTUR-ES na radnom sastanku INTERREG DANUBE projekta URBforDAN

 

Rezultati javnog natječaja za izbor dva doktoranda na projektu CULTUR-ES

31.7.2018.

Povjerenstvo za odabir kandidata imalo je zbilja težak posao. Od 20 pristiglih prijava, 13 je zadovoljavalo uvjete natječaja, a 8 kandidata je odabrano u uži krug. Temeljem prijave i razgovora s kandidatima, Povjerenstvo je odabralo kandidatkinje Martinu Kičić i Ana Mariju Marin. Kolegicama čestitamo, a ostalim kandidatima zahvaljujemo na prijavama i nadamo se da ih ovi rezultati nisu obeshrabrili.

 

Promocija projekta na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji GREEN2018 u Zagrebu

19.06.2018.

Tijekom konferencije GREEN2018 koja je održana 5.-8.2018. Zagrebu u Hotelu Panorama,  dr.sc. Silvija Krajter Ostoić promovirala je projekt CULTUR-ES posterskom prezentacijom. Ovu konferenciju već treći put organiziraju Hrvatski šumarski institut, Prehrambeno-biotehološki fakultet, Šumarski fakultet i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatsko biotehnološko društvo te Akademija šumarskih znanosti. Konferenciju su podržali IUFRO (Divizije 5, 7 i 9), Europski šumarski institut (EFI) i Europska biotehnološka tematska mrežna udruga (EBTNA), a pokroviteljstvo su dali predsjednica Republike, Ministarstvo znanosti, Ministarstvo poljoprivrede, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatska zaklada za znanost, Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko.

 

Otvoren natječaj za izbor 2 doktoranda na projektu CULTUR-ES

20.04.2018.

Obavještavamo potencijalne kandidate da se na projekt CULTUR-ES odnose radna mjesta 3 i 4. Mjesto rada je Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE, Perkovčeva 5/II, Zagreb. Više o uvjetima natječaja možete vidjeti na sljedećoj poveznici:

https://www.sumins.hr/natjecaj-za-izbor-4-doktoranda-u-suradnickom-zvanju-i-na-radnom-mjestu-asistent-na-temelju-natjecaja-hrzz-na-odredeno-vrijeme/

Sretno s prijavama!

 

U pripremi natječaj za dva doktoranda na projektu CULTUR-ES Hrvatske zaklade za znanost

30.03.2018.

Obavještavamo potencijalne kandidate da radimo na pripremi natječaja za dva doktoranda (M/Ž) u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“, akronima CULTUR-ES  (UIP-2017-05-1986). Natječaj će biti otvoren minimalno mjesec dana.

AKTIVNOSTI PROJEKTA CULTUR-ES

Raspored održavanja fokus grupa s građanima gradskih četvrti grada Zagreba o percepciji gradskih zelenih površina i šuma u sklopu HRZZ projekta CULTUR-ES

4.4. GČ Donja Dubrava, na adresi Mjesni odbor Studentski grad, Vile Velebita 10/3. Vrijeme: 18:00-19:00h.

8.4. GČ Maksimir, za građane mjesnih odbora Maksimirska naselja, Eugen Kvaternik, Dinko Šimunović, Ružmarinka i Mašićeva. Adresa: Mjesni odbor Maksimirska naselja, IV. Maksimirsko naselje 29. Vrijeme: 18:00-19:00h.

9.4. GČ Maksimir, za građane mjesnih odbora Remete, Bukovac, Dotrščina, Maksimir, Kozjak i Dobri dol. Adresa: Vinec, 1, Remete. Vrijeme: 18:00-19:00h.

16.4. GČ Donja Dubrava, na adresi Mjesni odbor Novi Retkovec, Ulica breza 26. Vrijeme: 18:00-19:00h.

17.4. GČ Trnje, na adresi Mjesni odbor Vrbik, Ulica Lavoslava Ružičke 26. Vrijeme: 18:00-19:00h.

6.5. GČ Podsljeme, na adresi MO Gračani, Isce 15, Zagreb. Vrijeme: 18:00-19:00h.

10.5. GČ Novi Zagreb istok, na adresi MO Buzin, Buzinska cesta 20, od 18:00h.

14.5. GČ Gornji Grad-Medveščak, na adresi MO Tuškanac, Jabukovac 28, od 18:00h. – OTKAZANO ZBOG VREMENSKIH UVJETA! Novi termin: 21.5.

15.5. GČ Podsused-Vrapče, na adresi Područni ured Susedgrad, Sigetje 2, od 18:00h.

16.5. GČ Črnomerec, na adresi MO Ban Keglević, Slovenska 21, od 18:00h.

29.5. GČ Stenjevec, na adresi MO Vrapče-jug, Medarska 80b, od 18:00h.

3.6. GČ Brezovica, prostor mjesnog odbora Brezovica, na adresi Brezovička cesta 100, od 18:00 h.