PROJEKTI

Hrvatski šumarski institut (HŠI) vodeća je nacionalna javna znanstvena institucija u području šumarstva. Institut je smješten u Jastrebarskom i sastoji se od šest znanstvenih zavoda, šest laboratorija, tri regionalna istraživačka centra i jednog odjela rasadničke proizvodnje.

HŠI provodi vrhunska znanstvena i primijenjena istraživanja u području šumarstva, šumske ekologije, ekologije divljači, šumarskih politika i upravljanja, gospodarenja šuma, silvikulture, zaštite šuma i općekorisnih funkcija šuma. Zbog regionalne razmještenosti sjedišta i istraživačkih centara, istraživanja provodi u različitim tipovima ekosustava – od mediteranskih, preko brdsko-planinskih do nizinskih i poplavnih ekosustava te je prihvatljiv partner na projektima Jadranskog područja, središnje i jugoistočne Europe, Dunavskog slijeva, itd.

HŠI ima veliko iskustvo u sakupljanju i procjeni terenskih podataka o ekosustavima kao i u stvaranju protokola tipologije šuma. Jedan od glavnih ciljeva HŠI-a je osigurati kontinuiranu izgradnju kapaciteta i protok znanja prema različitim dionicima u šumarstvu i srodnim sektorima. Osim provođenja istraživanja i znanstvenih aktivnosti, HŠI također ima važnu ulogu u podizanju svijesti o ulozi šuma, bioraznolikosti šumskih ekosustava, zaštiti šumskih resursa, promicanju održivog gospodarenja šumama i prirodnim resursima, kao i u promociji suradnje i inovacija na području održivog gospodarenja.

HŠI uspješno surađuje s hrvatskim šumarskim sektorom (zakonodavni sektor, stručnjaci i istraživači), kao i s pripadnicima ne-vladinih organizacija, malog i srednjeg poduzetništva, sektora zaštite prirode, edukacijskih i istraživačkih organizacija u Hrvatskoj, ali i šire. Vizija instituta je utvrditi svoj položaj kao ključne nacionalne istraživačke organizacije na području šumarstva i postati referentni istraživački institut jugoistočne Europe.

Ime projekta:

Program projekta:

Status projekta: